• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Жолубак Іван Михайлович.

Жолубак Іван Михайлович

асистент кафедри, сумісник

E-mail: Ivan.M.Zholubak@lpnu.ua

Освіта

 • Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність "Комп'ютерна інженерія", кваліфікація – магістр, 2014.
 • Національний університет "Львівська політехніка", аспірантура без відриву від виробництва, спеціальність 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти", 2015- по даний час.

Професійна діяльність

 • 2015 - по даний час - асистент (штатний сумісник) кафедри ЕОМ.

Наукові інтереси

Алгоритми апаратного захисту інформації в криптграфії.

Основні публікації

9 наукових публікацій, з них 3 статті в науково-технічних журналах.

 1. Глухов В. С., Жолубак І. М., Рахма М. К. FPGA Cores for Fast Multiplicative Inverse Calculation in Galois Fields. Rodrigue Elias // Міжнародна науково-практична конференція «Eлектротехнічні та комп'ютерні системи: Теорія та практика». – 2019. – C. 227–233.
 2. Глухов В. С., Жолубак І. М. FPGA cores for fast multiplicative inverse calculation in Galois Fields // Електротехнiчнi та комп`ютернi cистеми. – 2018. – 27. – С. 227–233.
 3. Глухов В. С., Жолубак І. М., Рахма М. К. Devices for multiplicative inverse calculation in binary Galois Fields // The 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies. – 2018. – C. 275–278.
 4. Elias R., Hlukhov V., Rahma M. K., Zholubak I. Hardware components for post-quantum elliptic curves cryptography // Advanced computer information technologies ACIT 2018 : proceedings of international conference, Ceske Budejovice, Czech Republic, June 1–3, 2018. – 2018. – P. 236–239.
 5. Глухов В. С., Жолубак І. М., Рахма М. К. Automation system program models configuration of cryptography cells in cyber-phisical systems // CEUR Workshop proceedings : ICT in education, research and industrial applications. Integration, harmonization and knowledge transfer : proceedings of the 14th International conference, Kyiv, Ukraine, May 14–17, 2018. – 2018. – C. 669–679. (SciVerse SCOPUS?).
 6. Жолубак І. М., Глухов В. С. Реалізація у ПЛІС помножувачів елементів полів Галуа високих порядків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 41–47.
 7. Глухов В. С., Жолубак І. М. Апаратні витрати помножувачів полів Галуа GF(dm) з великою основою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – № 864. – С. 77–82.
 8. Глухов В. С., Костик А. Т., Жолубак І. М., Рахма М. Galois Fields Elements Processing Units for Cryptographic Data Protection in Cyber-Physical Systems // Вісник НУ "Львівська політехніка" Advances in Cyber-physical Systems. – 2017. – Volume 2. Number 2. – С. 47–53.
 9. Жолубак І. М., Глухов В. С. Дослідження апаратної складності помножувачів розширених полів Галуа GF(dm) // Кіберфізичні системи:досягнення та виклики:Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 106–113. (ДБ/ Кібер, Прикладні дослідження і розробки).
 10. Глухов В. С., Жолубак І. М. Особливості побудови помножувачів елементів розширених полів Галуа у сучасних ПЛІС. // Міжнародній науково-практичній конференції Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання, 23 – 28 травня. – 2016. – C. 34–36. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 1. Глухов В. С., Жолубак І. М. Порівняння апаратних витрат помножувачів елементів розширених полів Галуа. // Праці 17-а міжнародно науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології» Одеса, Україна, 23—27 травня. – 2016. – C. 133–134. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 2. Жолубак І.М., Костик А.Т., Глухов В.С. Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2015. – № 830. – C. 33-39.
 3. Жолубак І.М., Костик А.Т., Глухов В.С. Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2015. – № 830. – C. 33-39.
 4. І. М. Жолубак, А. Т. Костик, В. С. Глухов. Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі". – Львів: - 2015. - Вип. 830. - С. 27 - 33.
 5. І. М. Жолубак, В. С. Глухов. Визначення розширеного поля галуа GF(dm) з найменшою апаратною складністю помножувача // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Інформаційні системи та мережі"". – Львів: - 2016. - Вип. 835. - С. 50 - 58.
 6. І. М. Жолубак, В. С. Глухов. Апаратні витрати помножувачів полів Галуа GF(dm) з великою основою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"". – Львів: - 2017. - Вип. 864. - С. 77 - 83.