• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Ваврук Євген Ярославович

Ваврук Євген Ярославович

кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: vavruk(at)polynet.lviv.ua

Освіта:

 • Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, 1975.
 • Кандидатська дисертація "Функціонально-орієнтовані процесори для бортових систем керування та опрацювання інформації", Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2001.

Професійна діяльність

 • 1975 - 2001 - інженер, старший інженер, провідний інженер-конструктор. Львівський Науково - Дослідний Радіотехнічний Інститут.
 • 2001 - 2005 - старший викладач кафедри ЕОМ.
 • З 2005 – доцент кафедри ЕОМ.

Професійний досвід

 • 1975 - 1978 - проектування, відлагодження, випробування апаратних засобів каналів обміну інформаційно-вимірювального комплексу.
 • 1978 - 1979 - проектування, відлагодження, випробування апаратних засобів процесорів керування рухомими об'єктами.
 • 1980 - 1991 - проектування алгоритмів роботи та проектування, відлагодження, випробування апаратних засобів високопродуктивних комплексів та спецобчислювачів обробки радіолокаційної інформації.
 • 1992 - 1996 - проектування алгоритмів роботи та апаратних засобів обробки томографічної інформації.
 • 1997 - 2001 - проектування алгоритмів роботи та апаратних засобів систем керування та передачі даних.
 • 2001 - 2005 - проектування систем візуалізації тренажерних комплексів.

Нагороди

Наукові інтереси

Цифрова обробка сигналів та зображень (проектування алгоритмів та апаратних засобів цифрової обробки сигналів та зображень). Проектування паралельних обчислювальних алгоритмів та структур.

Основні публікації

Виступи на конференціях, статті в науково-технічних журналах, 97 авторських свідоцтв на винаходи (32 впроваджені в розробках).

 • Ваврук Є.Я. Організація контролю та діагностики ШПФ-схем у режимі реального часу в системах опрацювання сигналів. / Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі". -2004. - № 523. - С.24-29.
 • Ваврук Є.Я., Міюшкович Є.Г. Деякі аспекти фільтрації стегозображень в комп’ютерних мережах. / Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі". -2004. - № 523. - С.29-33.
 • О.Лашко, Є.Ваврук. Швидкий алгоритм виконання каскаду тригонометричних перетворень на основі спільної базової операції. / Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2003. – № 496. – с. 183-189.
 • З.Шпак, Є.Ваврук. Реалізація методу диференційованого часового перетворення мовних сигналів у режимі реального часу. / Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2002. – № 450. – с. 21-28.
 • Ваврук Є.Я, Рашкевич Ю.М., Цмоць І.Г. Вибір структури процесорного ядра для бортових систем керування та обробки інформації./ - Збірник наукових праць ІПМЕ НАНУ "Моделювання та інформаційні технології". - 2000. - № 9. Київ. - С. 169-176 .
 • Ваврук Є.Я., Рашкевич Ю.М., Цмоць І.Г. Підходи до побудови та вибору елементної бази процесорів управління та обробки сигналів/ Збірник наукових праць ІПМЕ НАНУ "Моделювання та інформаційні технології". - 1999-Вип.3.- с.160-168.
 • Цмоць І.Г., Демида Б.А., Ваврук Є.Я. Аналіз методів управління доступом до паралельної пам'яті. / Вісник ДУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології". -2000. - № 392. - С. 27-31.
 • Вычислительное устройство А.с. № 1705820 СССР, МКИ G06F 7/49./Е.Я. Ваврук И.Г. Цмоць (СССР). - №4824823/24; Заявлено 14.05.90; Опубл. 15.01.92, Бюл. № 2.
 • Устройство для деления А.с. № 1711149 СССР, МКИ G06F 7/49./Е.Я. Ваврук, И.Г.Цмоць (СССР). - №4800808/24; Заявлено 11.03.90; опубл. 07.02.92, Бюл. № 5.
 • Устройство для вычисления суммы произведений А.с. № 1509879 СССР, МКИ G06F 7/544 / Е.Я. Ваврук (СССР). - №4383839/24-24; Заявлено 05.01.88; Опубл. 23.09.89, Бюл. № 35.