• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
  • (032) 258-21-96

Шологон Юлія Зеновіївна

Шологон Ольга Зеновіївна

асистент кафедри, сумісник

E-mail: Yuliia.Z.Sholohon@lpnu.ua

Основні публікації

  1. Шологон О. З., Шологон Ю. З. Зменшення загальної кількості логічних елементів у класичному двокроковому помножувачі засобами Vivado HLS // Інформаційні технології та безпека. – 2017. – Т.4, № 2. – C. 235–243. (Index Copernicus International).
  2. Шологон О. З., Шологон Ю. З. Метод оцінювання структурної складності помножувача Масторівто у GF(pm) з урахуванням внутрішніх елементів // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2016. – № 6. – C. 35–41.
  3. Шологон О. З. Види загроз у кіберфізичних системах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 164–169. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
  4. Шологон О. З. Безпека у кіберфізичних системах // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 132–138. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
  5. Шологон О. З. Обчислення структурної складності помножувачів у поліноміальному базисі елементів полів Галуа GF(2 m) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 284–289(ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).