• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Пуйда Володимир Якович

Пуйда Володимир Якович

доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: vpuyda(at)polynet.lviv.ua

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, 1975.
 • Кандидатська дисертація "Спеціалізовані засоби систем ідентифікації зображень двовимірних об'єктів" за спеціальністю 05.13.05 - елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування, Львів, 1998р.

Професійна діяльність

 • 1975–1976 – інженер СКБ СТ («Системотехніки») ВО "Електрон".
 • 1977-1978 - молодший науковий співробітник ОКБ, Львівський політехнічний інститут.
 • 1979-1985 - асистент кафедри ЕОМ, Львівський політехнічний інститут.
 • 1986-1990 - старший викладач кафедри ЕОМ, Львівський політехнічний інститут, зав.лабораторією НДЛ-83.
 • з 1991 по даний час – доцент кафедри ЕОМ, "Львівська політехніка", зав. лабораторією НДЛ-83 (до 2004р).

Нагороди

 • Диплом ІІ ступеня ВДНГ УРСР 1986 р.
 • Cрібна медаль ВДНГ СРСР 1987 р.

Професійний досвід

 • 1975–1984 рр. – розробка методів та апаратних засобів систем спеціального призначення для ідентифікації зображень об'єктів в реальному часі.
 • 1985–1990 рр. – розробка, серійне впровадження та супроводження у виробництві персонального комп’ютера ПК-01 "Львів"; розробка спеціалізованих систем обробки та керування на базі спецпроцесорів та ПК.
 • з 1991 по даний час – розробка алгоритмів, програмного забезпечення та спеціалізованих апаратних засобів для систем автоматичного супроводження візуальних об’єктів та визначення їх координат в просторі; розробка спеціалізованих процесорів та програмного забезпечення для високопродуктивної обробки інформації та швидкісного керування на базі сигнальних процесорів; розробка спеціалізованих процесорів та програмного забезпечення для інформаційно-вимірювальних систем (інтелектуальні перетворювачі тиску, температури тощо), вбудованих мікропроцесорних систем, систем керування технологічними процесами, систем аварійного захисту електричних мереж тощо.
 • В період 1985–2016 рр. розробив та впровадив у серійне виробництво більше 20 мікропроцесорних пристроїв для спеціалізованих систем, в тому числі персональний комп’ютер ПК-01 "Львів".

Наукові інтереси

 • Розробка алгоритмів, програмного забезпечення та спеціалізованих апаратних засобів для систем ідентифікації зображень.
 • Розробка спеціалізованих апаратних засобів та програмного забезпечення для оброблення інформації в реальному часі, інформаційно-вимірювальних систем, промислових систем керування на базі мікропроцесорних компонентів.
 • Розробка вбудованих мікропроцесорних систем.

Основні публікації

Більше 80 наукових публікацій, 3 навчальні посібники, більше 40 методичних розробок.

 • V.Puyda. SURF features extraction in a computer vision system. ACPS, Vol. 1, No. 1, 2017
 • Пуйда В.Я. Багатопроцесорна система технічного зору. Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: матеріали наукового семінару. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2017
 • Пуйда В.Я. Реалізація алгоритму покадрового визначення координат об'єкта у монохромному відеопотоці. Вісник «Комп'ютерні науки та інформаційні технології».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2015.- №830.
 • В.Пуйда. Історія розробки ПК-01 «Львів». Технічні вісті. Науковий часопис. Львівське інженерне товариство у Львові. Львів, 2013/1(37),2(38).
 • Пуйда В.Я. Особливості виділення характерних ознак в системах розпізнавання. Комп'ютерні технології друкарства. Збірник наукових праць. Львів, 1998.
 • Пуйда В.Я. Формування візуальної інформації про об'єкт в системах розпізнавання. Вiсник Державного унiверситету "Львiвська полiтехнiка" "Комп'ютернi системи та мережi", 1998.
 • Пуйда В.Я. Деякi особливостi постановки задачi розпiзнавання. Вiсник Державного унiверситету "Львiвська полiтехнiка" "Комп'ютерна iнженерiя та iнформацiйнi технологiї", 1998.
 • Пуйда В.Я. Виявлення ознак на основi теорiї групування. Вiсник Державного унiверситету "Львiвська полiтехнiка" "Комп'ютерна iнженерiя та iнформацiйнi технологiї", 1998.
 • Пуйда В.Я. Засоби формування бінарних зображень в реальному масштабі часу. Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".-1997.-№322.