• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Пастернак Ірина Ігорівна

Пастернак Ірина Ігорівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри

E-mail: iryna.i.pasternak@lpnu.ua

Освіта

 • Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, кафедра «Електронних обчислювальних машин», 2005-2010.
 • Аспірантура на кафедрі ЕОМ, за напрямом 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»
 • Кандидатська дисертація "Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем", Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти, 2016 рік

Професійна діяльність

 • 2013-2016 - асистент кафедри ЕОМ.
 • 2016-2017 - старший викладач кафедри ЕОМ.
 • 2018 - доцент кафедри ЕОМ.

Професійний досвід

 • Участь у вступній кампанії у Інституті комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, кафедра «Електронних обчислювальних машин», за напрямом «Комп’ютерна інженерія».
 • Секретарем екземенаційної комісії з захисту магістерських і спеціалістських робітах за напрямом «Комп’ютерні системи та компоненти».
 • Відповідальною за розподіл мастрів та спеціалістів 4-го курсу за напрямом «Системне програмування» та «Комп’ютерні системи та компоненти».
 • Участь у виконанні держбюджетної теми кафедри «Електронних обчислювальних машин», а саме : ДБ/КІБЕР «Інтеграція методів і засобів вимірювання, автоматизації, опрацювання та захисту інформації в базисі кіберфізичних систем» (номер державної реєстрації 0115U000446).
 • Керівник під час виконання 13 робіт, з яких успішно захистилися 3 дипломних проектування та 10 бакалаврських кваліфікаційних робіт.
 • В даний час секретар екземенаційної комісії із захисту бакалаврських робіт за напрямом «Системне програмування».
 • В даний час відповідальна за збільшення ліцензійного обсягу із спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» та її спеціалізацій на кафедрі «Електронних обчислювальних машин».

Нагороди

Наукові інтереси

Мережні інтерфейси, моніторинг рухомих об’єктів, навігація, системи глобального позиціонування, ВЕБ-сервіси, мобільні додатки.

Основні публікації

 • Пастернак І. Класифікація засобів модульної взаємодії між клієнтом і сервером / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов // Вісник «Комп'ютерні системи та мережі».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2011.- №717.- С. 108-113.
 • Пастернак І. Модель об'єктної клієнт-серверної взаємодії / І.І. Пастернак , Ю.В. Морозов // Вісник «Комп'ютерні науки та інформаційні технології».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2011.- №719.- С. 164-167.
 • Пастернак І. Мережні інтерфейси рівня клієнт-сервер / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов // Вісник «Інформаційні системи та мережі».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012.- №743.- С. 121-131.
 • Пастернак І. Параметризовані мережні інтерфейси / І.І. Пастернак // Вісник «Комп'ютерні науки та інформаційні технології».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012.- №744.- С. 3-9.
 • Пастернак І. Модульний інтерфейс клієнт-серверної взаємодії / І.І. Пастернак // Вісник «Комп'ютерні системи та мережі».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012.- №745.- С. 160-163.
 • Пастернак І. Огляд та аналіз навігаційної системи OpenGTS / І.І. Пастернак // Вісник «Нові технології».- Кременчук: Кременчуцький університет «Економіки, інформаційних технологій і управління», 2012.- № 2-3 (36-37).- С. 88-91.
 • Pasternak І. Modular network interface for distributed information navigation systems / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов// Computational problems of electrical engineering. – V.3, № 2. – Lviv, 2014. – p. 47-56.
 • Пастернак І. Принципи проектування соціальної мережі з мінімальним навантаженням на сервери / І.І. Пастернак // Вісник «Комп'ютерні системи та мережі».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016.- №857.- С. 74-82.
 • Пастернак І. Принципи побудови спеціалізованого середовища діагностики вузлів комунікаційної мережі кфберфізичної системи / І.І. Пастернак // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп'ютерні системи та компоненти. Том 7, Випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – 99 -107с.

Доповіді на конференціях

 • Пастернак І. Оцінка ефективності виконання паралельних обчислень / І.І. Пастернак, Є.Я. Ваврук // Матеріали 5‑тої міжвузівської науково-технічної конференції ІППТ-2010.- Львів, 2010.- С. 280-281.
 • Пастернак І. Навантажувальне тестування мережного інтерфейсу клієнтськими запитами / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов // Матеріали 10‑тої відкритої наукової конференції ІМФН .- Львів, 2012.- С. I.7-I.10.
 • Пастернак И. Реализация сетевого интерфейса на основе формул / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов // Матеріали міжнародної конференції ITS-2012.- Мінськ, Білорусь, 2012.- С. 252-253.
 • Пастернак І. Об'єктна взаємодія клієнта з сервером через мережний інтерфейс / І.І. Пастернак // Матеріали 4‑тої науково-практичної конференції ЕлІт-2012.- Чинадієво, 2012.- С. 102-106.
 • Iryna Pasternak Modular Interface / І.І. Пастернак // Матеріали 6-тої міжнародної конференції CSIT-2012.- Львів, 2012.- С. 117-118.
 • Пастернак І. Опис та аналіз мережного інтерфейсу на основі формул / І.І. Пастернак // Матеріали заочної науково-практичної конференції «Наукові підсумки 2012 р.» .- Харків, 2012.- С. 41-42.
 • Iryna Pasternak Implementation of modular interface with client-server interaction / І.І. Пастернак // Матеріали 9-тої міжнародної конференції MEMSTECH - 2013.- Поляна, 2013.- С. 91-92.
 • Iryna Pasternak Using the principle of modularity of client-server interaction in the global network / І.І. Пастернак, Ю.В. Морозов // Матеріали 6-тої міжнародної конференції ACSN - 2013.- Львів, 2013.- С. 61-64.
 • Pasternak І. Client-Server Interaction on the WWW / Iryna Pasternak, Yuriy Morozov // Матеріали VІ міжнародної конференції молодих вчених CSE-2013.- Львів 2013. – С.10-15.