• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Парамуд Ярослав Степанович

Парамуд Ярослав Степанович

доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: Yaroslav.S.Paramud@lpnu.ua

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, 1964.
 • Аспірантура без відриву від виробництва в Інституті точної механіки та обчислювальної техніки (м. Москва), 1985.
 • Кандидатська дисертація "Розробка та дослідження обчислювальної ланки систем зовнішньотраєкторних вимірювань", Інститут точної механіки та обчислювальної техніки, м. Москва, 1987.

Професійна діяльність

 • 1965-1966 - інженер - технолог заводу "Измеритель", м. Львів.
 • 1966-1991 - інженер, старший інженер, провідний інженер, начальник сектора Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту.
 • 2001–2007 –заступник директора інституту комп'ютерних технологій, автоматики та метрології.
 • з 1991 по даний час - доцент кафедри "Електронні обчислювальні машини".

Нагороди

 • Медаль "Ветеран труда"

Професійний досвід

 • 1965-1966 - технологічне забезпечення виготовлення спеціальної радіоелектронної апаратури.
 • 1966-1971 - проектування та впровадження вимірювальних пристроїв та засобів контролю бортових ЕОМ.
 • 1972-1992 - проектування, дослідження, впровадження алгоритмів роботи та апаратних засобів високопродуктивних ЕОМ та пристроїв цифрової обробки інформації радіоелектронних систем.
 • з 1992-по даний час - дослідження алгоритмів роботи та структур спеціальних комп'ютерних пристроїв та систем.

Наукові інтереси

Обробка радіолокаційної інформації, дослідження алгоритмів роботи та структур спеціальних комп'ютерних пристроїв та систем.

Основні публікації

Навчальний посібник - 1, виступи на конференціях, статті в науково-технічних журналах, 13 авторських свідоцтв, 19 навчально-методичних розробок.

 1. Парамуд Я. С., Яркун В. І. Алгоритмічно-програмні засоби розпізнавання рукописних символів на зображенні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 98–106.
 2. Гребеняк А. В., Міюшкович Є. Г., Парамуд Я. С. Digital interfaces in cyber-physical systems // Advances in Cyber-Physical Systems. – 2017. – Т.2, № 1. – C. 10–20. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 3. Гребеняк А. В., Міюшкович Є. Г., Парамуд Я. С. Структура безпровідної взаємодії на нижніх ієрархічних рівнях кіберфізичної системи // Кіберфізичні системи досягнення та виклики : матеріали третього наукового семінару, 13–14 червня, 2017 р., Львів. – 2017. – C. 123–130. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 4. Міюшкович Є. Г., Гребеняк А. В., Парамуд Я. С. Телекомунікаційні підсистеми кіберфізичних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 857. – C. 65–73.
 5. Міюшкович Є. Г., Парамуд Я. С. Особливості класифікації та застосування телекомунікаційних інтерфейсів у кіберфізичних системах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 106–115. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 6. Міюшкович Є. Г., Парамуд Я. С. Деякі аспекти реалізації автономних вимірювально-обчислювальних вузлів в ethernet-орієнтованих кіберфізичних системах // Кіберфізичні системи:досягнення та виклики:Матеріали другого наукового семінару (21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 114–118. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 7. Міюшкович Є. Г., Парамуд Я. С. Телекомунікаційні інтерфейси кіберфізичних систем: концепція застосування // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 28–37. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 8. Мельник А.О., Мельник В.А., Мороз І.В., Парамуд Я.С. Використання пам'яті з впорядкованим доступом в процесорах опрацювання зображень//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 118 - 123.
 9. Парамуд Я.С., Стащак Р.В. Cистема комп'ютеризованої стабілізації частоти діодного лазера//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 156 - 160.
 10. А.В.Дефір, Я.С. Парамуд Комп'ютеризована система обробки даних від гіроскопічного компасу. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 89-91
 1. І. П. Костирко, Я.С. Парамуд Підхід до застосування технології веб-сокетів для асинхронної клієнт-серверної взаємодії веб-програм. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 242-249
 2. Ю. Я. Рипка, Я.С. Парамуд Вирішення проблеми спільної роботи з віддаленими інформаційними об'єктами за допомогою протоколу webdav. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 303-306
 3. Ю. А. Волох, Я.С. Парамуд Система індексування та контролю змін внутрішніх веб сайтів з адаптацією часу опитування. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 332-336
 4. Парамуд Я.С. Інтерфейси периферійних пристроїв ЕОМ - К., ІСДО, 1995.- 74 стор.
 5. Парамуд Я.С. (у співавторстві). Автоматическая система контроля параметров цифровых вольтметров. - Обмен опытом в радиоэлектронной промышленности, вып.2, 1973.
 6. Парамуд Я.С. (у співавторстві). Система цифровой обработки РЛС. - Специальная радиоелектроника, вып 20, 1980.
 7. Парамуд Я.С., Сергейчук Л.М. Устройство для отладки программ. - А.С. СССР №1030809. - Бюл.№27, 1983.
 8. Парамуд Я.С., Осидач Б.П., Сергейчук Л.М. Устройство для управления прерываниями. - А.С. СССР №1242948. - Бюл.№25, 1986.
 9. Парамуд Я.С., Дыкун А.С. Принципы построения устройства сопряжения видеотерминала с каналом ввода-вывода. - Обмен производственно-техническим опытом, вып. 12, 1986.
 10. Парамуд Я.С. Особенности экспериментальных исследований вычислительных средств с использованием аппаратных мониторов.-Специальная радиоэлектроника, вып 9, 1987.
 11. Іванців Р., Іванців Л., Парамуд Я. Метод підвищення точності фазового детектування. - Вісник ДУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології", №386, 1999.- С. 209-212.
 12. Парамуд Я.С., Басюк М.М. Особливості застосування технології клієнт/сервер в медичних діагностичних системах // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", №492, 2003. – С.121-127.
 13. Іванців Р., Парамуд Я., Рак Т. Мінімізація часових затрат процесу організації ліквідації надзвичайних ситуацій // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", №521, 2004. – С.192-196.
 14. Парамуд Я.С., Іванців Р.Б. Алгоритм маршрутизації в безпровідних мережах з комірковою топологією // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи та мережі", 2005.