• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Парамуд Ярослав Степанович

Парамуд Ярослав Степанович

доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: paramutys(at)polynet.lviv.ua

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, 1964.
 • Аспірантура без відриву від виробництва в Інституті точної механіки та обчислювальної техніки (м. Москва), 1985.
 • Кандидатська дисертація "Розробка та дослідження обчислювальної ланки систем зовнішньотраєкторних вимірювань", Інститут точної механіки та обчислювальної техніки, м. Москва, 1987.

Професійна діяльність

 • 1965-1966 - інженер - технолог заводу "Измеритель", м. Львів.
 • 1966-1991 - інженер, старший інженер, провідний інженер, начальник сектора Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту.
 • 2001–2007 –заступник директора інституту комп'ютерних технологій, автоматики та метрології.
 • з 1991 по даний час - доцент кафедри "Електронні обчислювальні машини".

Нагороди

 • Медаль "Ветеран труда"

Професійний досвід

 • 1965-1966 - технологічне забезпечення виготовлення спеціальної радіоелектронної апаратури.
 • 1966-1971 - проектування та впровадження вимірювальних пристроїв та засобів контролю бортових ЕОМ.
 • 1972-1992 - проектування, дослідження, впровадження алгоритмів роботи та апаратних засобів високопродуктивних ЕОМ та пристроїв цифрової обробки інформації радіоелектронних систем.
 • з 1992-по даний час - дослідження алгоритмів роботи та структур спеціальних комп'ютерних пристроїв та систем.

Наукові інтереси

Обробка радіолокаційної інформації, дослідження алгоритмів роботи та структур спеціальних комп'ютерних пристроїв та систем.

Основні публікації

Навчальний посібник - 1, виступи на конференціях, статті в науково-технічних журналах, 13 авторських свідоцтв, 19 навчально-методичних розробок.

 • Парамуд Я.С. Інтерфейси периферійних пристроїв ЕОМ - К., ІСДО, 1995.- 74 стор.
 • Парамуд Я.С. (у співавторстві). Автоматическая система контроля параметров цифровых вольтметров. - Обмен опытом в радиоэлектронной промышленности, вып.2, 1973.
 • Парамуд Я.С. (у співавторстві). Система цифровой обработки РЛС. - Специальная радиоелектроника, вып 20, 1980.
 • Парамуд Я.С., Сергейчук Л.М. Устройство для отладки программ. - А.С. СССР №1030809. - Бюл.№27, 1983.
 • Парамуд Я.С., Осидач Б.П., Сергейчук Л.М. Устройство для управления прерываниями. - А.С. СССР №1242948. - Бюл.№25, 1986.
 • Парамуд Я.С., Дыкун А.С. Принципы построения устройства сопряжения видеотерминала с каналом ввода-вывода. - Обмен производственно-техническим опытом, вып. 12, 1986.
 • Парамуд Я.С. Особенности экспериментальных исследований вычислительных средств с использованием аппаратных мониторов.-Специальная радиоэлектроника, вып 9, 1987.
 • Іванців Р., Іванців Л., Парамуд Я. Метод підвищення точності фазового детектування. - Вісник ДУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології", №386, 1999.- С. 209-212.
 • Парамуд Я.С., Басюк М.М. Особливості застосування технології клієнт/сервер в медичних діагностичних системах // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", №492, 2003. – С.121-127.
 • Іванців Р., Парамуд Я., Рак Т. Мінімізація часових затрат процесу організації ліквідації надзвичайних ситуацій // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", №521, 2004. – С.192-196.
 • Парамуд Я.С., Іванців Р.Б. Алгоритм маршрутизації в безпровідних мережах з комірковою топологією // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи та мережі", 2005.