• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Олексів Максим Васильович

Олексів Максим Васильович

кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: Maksym.V.Oleksiv@lpnu.ua

Освіта

 • НУ «Львівська політехніка», магістр з комп’ютерних систем та мереж, 2007 р.
 • Аспірантура за спеціальністю 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти, НУ «Львівська політехніка», 2012 р.
 • Кандидатська дисертація на тему «Способи та засоби ідентифікації об’єктів за їх силуетами» за спеціальністю 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти, м.Львів, НУ «Львівська політехніка», 2012 р.

Професійна діяльність

 • 2008 р. - інженер кафедри ЕОМ.
 • 2008-2014 рр. - асистент кафедри ЕОМ.
 • 2014-2015 рр. - старший викладач кафедри ЕОМ.
 • 2015 - по сьогодні - доцент кафедри ЕОМ.

Нагороди

 • IEEE best paper award на 13-му міжнародному семінарі OWD 2011, Вісла, Польща.

Наукові інтереси

Дослідження гетерогенних обчислювальних систем, штучний інтелект, цифрова обробка сигналів та зображень, розробка та тестування апаратно-програмних систем

Основні публікації

 1. Velgan R., Hirniak Y., Ivakhiv O., Mushenyk P., Oleksiv M. Entropy estimation of investigated object state // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P. 132–135. (SciVerse SCOPUS).
 2. Олексів М. В. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в умовах європейської інтеграції України // 73-тя студентська науково-технічна конференція: Збірник тез доповідей (м. Львів, 12 жовтня 2015 р.). – 2016. – C. 216–217. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 3. Олексів М. В. Дослідження апаратно-орієнтованого методу розрахунку високочастотних цифрових НІХ фільтрів // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2014. – № 1. – C. 63–68.
 4. Пуйда В. Я., Торубка Т. В., Олексів М. В. Апаратно-програмна система покращення якості зображень з функцією виявлення літаків на зображенні // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки. – 2014. – № 1. – C. 133–139.
 5. Олексів М. В., Побуринний Т. Р. Automatic HTTP Requests Logging and Replaying Subsystem for CMS Plone // Journal of Electrical Engineering. – 2014. – Т.2, № 1. – C. 29–33.
 6. Олексів М. В. Дослідження коефіцієнтів рекурсії низькочастотних цифрових HIX-фільтрів, одержаних за допомогою апаратно-орієнтованого методу розрахунку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 99–105.
 7. Торубка Т.В., Олексів М.В, Пуйда В.Я. " Апаратно-програмна система покращення якості зображень з функцією виявлення літаків на зображенні "// Вісник ХНУ , Львів -2013 № 5 С. 81-85.
 8. Maksym Oleksiv, Taras Poburynnyi. The automatic logging subsystem for CMS Plone, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, - Lviv, 2013.- 150-153 р.
 9. Олексів М. Апаратно-програмне моделювання підсистеми формування зображень системи відеоспостереження за польотами літаків / М. В. Олексів // Вісник "Комп'ютерні системи та мережі". – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2009. – №658. – С. 99-103.
 10. Олексів М. Виявлення об'єктів, що представлені бінарними зображеннями їх силуетів, за допомогою штучних нейронних мереж / М. В. Олексів // Технічний вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2010. – № 4. – С. 63-68.
 1. Олексів М. Дослідження алгоритмів навчання нейронної мережі прямого поширення для ідентифікації літаків / М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Вісник "Комп'ютерні системи та мережі". – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2008. – №630. – С. 87-91.
 2. Олексів М.В. Математична модель зображень сцени, що містить літаки // Вісник "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2010. – №672. – С. 151-158.
 3. Олексів М. Метод візуального виявлення та ідентифікації літаків / М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Вісник "Комп'ютерні системи та мережі". – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2010. – №688. – С. 179-183.
 4. Олексів М. Підсистема ідентифікації силуетів літаків та номерів їх бортів / М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Вісник "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2007. – №604. – С. 228-231.
 5. Олексів М. Цифрове опрацювання візуальних зображень з метою ефективного відділення об'єктів від фону / М. В. Олексів // Вісник "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика". – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2010. – №685. – С. 134-137.
 6. Олексів М.В. Дослідження коефіцієнтів рекурсії низькочастотних цифрових НІХ-фільтрів, одержаних за допомогою апаратно-орієнтованого методу розрахунку // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – №773. – С. 99-104.
 7. Олексів М.В. Дослідження апаратно-орієнтованого методу розрахунку високочастотних цифрових НІХ фільтрів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2014. – №84. – С. 63-68.
 8. Апаратно-програмна система покращення якості зображень з функцією виявлення літаків на зображенні / Т.В. Торубка, М.В. Олексів, В.Я. Пуйда // Технічний вісник Хмельницького національного університету. – 2014. - № 209. – С. 133-138.
 9. Oleksiv M. The Automatic HTTP Requests Logging and Replaying Subsystem for CMS Plone / Maksym Oleksiv, Taras Poburynnyi // Journal of Electrical Engineering. – New York: David Publishing Company, USA, 2014. – №2. – pp. 29-33.
 10. Пат. 66370 U Україна, МПК G 06 K 9/36. Пристрій цифрової фільтрації зображення / Олексів М. В.; заявник і власник патенту НУ "Львівська політехніка". – № u201111003; заяв. 14.09.2011; опубл. 26.12.11, Бюл. № 24.
 11. Пат. 52535 U Україна, МПК G 06 K 9/00. Спосіб автоматичної ідентифікації візуальних об'єктів за їх силуетами / Пуйда В. Я., Олексів М. В.; заявник і власник патенту НУ "Львівська політехніка". – № u201003306; заяв. 22.03.2010; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.
 12. Пат. № 58778 U Україна, МПК G 06 F 17/00. Спосіб визначення значень коефіцієнтів рекурсії цифрових фільтрів з безконечною імпульсною характеристикою / Олексів М. В.; заявник і власник патенту НУ "Львівська політехніка". – № u201011534; заяв. 28.09.2010; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.
 13. Олексів М. Виявлення та ідентифікація літаків на зображеннях з використанням штучних нейронних мереж прямого поширення / М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Матеріали І міжнародної науково-технічної конференції "Обчислювальний інтелект 2011". – Черкаси, 2011. – С. 217-218.
 14. Олексів М. Метод сегментації зображень візуальних об'єктів за їх силуетами / М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Матеріали 4-ї міжнародної конференції CSE-2010. – Львів, 2010 р. – С. 154-155.
 15. Олексів М. Первинне опрацювання зображень літаків з метою їх ефективного відділення від фону / М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Матеріали 4-ої міжнародної конференції ACSN-2009. – Львів, 2009. – С. 191-193.
 16. Олексів М. Підсистема формування зображень в зоні аеропорту системи відеоспостереження за польотами / М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Матеріали 3-ої міжнародної конференції CSE-2009. – Львів, 2009 р. – С. 158-159.
 17. Олексів М. Спеціалізований процесор цифрової фільтрації зображення / М. В. Олексів // Матеріали 5-ї міжнародної конференції CSE-2011. – Львів, Україна, 2011 р. – С.136-137.
 18. Олексів М. Цифрова фільтрація зображень засобами одновимірних низькочастотних рекурсивних фільтрів / М. В. Олексів // Матеріали 5-ої міжнародної конференції ACSN-2011. – Львів, 2011. – С.157-158.
 19. Ivakhiv O. Computer vision system for airport / О. В. Івахів, М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Матеріали 53-го міжнародного наукового колоквіуму 53rd IWK. – Ільменау, ФРН, 2008. – С. 361-362.
 20. Ivakhiv O. Objects identification system for assembly line / Ivakhiv O., Oleksiv M., Puyda V. // Coordinate measuring technique. Problems and implementations. Матеріали міжнародної конференції Техніка вимірювання координат. Проблеми та застосування. – Б'єльсько-Б'яла, Польща, 2008. – С. 253-257.
 21. Oleksiv M. Automated visual control system for airports / М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Матеріали 10-ого міжнародного семінару OWD 2008. – Вісла, Польща, 2008. – С. 227-228.
 22. Oleksiv M. The research of the novel hardware oriented method of an 1-D IIR filters coefficients determination / М. В. Олексів // Матеріали 13-го міжнародного семінару OWD 2011. – Вісла, Польща, 2011. – С.42-45.
 23. Puyda V. Pattern recognition subsystem based on neural network / В. Я. Пуйда, М. В. Олексів // Матеріали 3-ої міжнародної конференції ACSN- 2007. – Львів, 2007. – С. 179-180.
 24. The airplanes intelligent visual monitoring system / V. Puyda, M. Oleksiv, A. Myts // 11-th International Symposium on Measurement and Quality Control. Анотації 11-го міжнародного симпозіуму по вимірюванню і контролю якості. 11-13 вересня 2013р. – Краків-Кельце, Польща, 2013. – С. 82.
 25. Oleksiv M. The automatic logging subsystem for CMS Plone / Maksym Oleksiv, Taras Poburynnyi // Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application. Матеріали 6-ї міжнародної конференції ACSN-2013. 16-18 вересня 2013р. – Львів, 2013. – С. 150-153.

Список науково-методичних праць

 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Програмування ч.2 (Об'єктно-орієнтоване програмування)».
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 з дисципліни «Мікропроцесорні системи».
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №6 з дисципліни «Мікропроцесорні системи».
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 з дисципліни «Мікропроцесорні системи».
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 з дисципліни «Мікропроцесорні системи».
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування комп'ютерних засобів обробки сигналів та зображень».
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Проектування комп'ютерних засобів обробки сигналів та зображень».
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікропроцесорні системи».
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №5 з дисципліни «Мікропроцесорні системи».
 • Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни "Кросплатформенні засоби програмування".
 • Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни “Програмування, частина 2 (Об’єктно-орієнтоване програмування)”.