• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
  • (032) 258-21-96

Ногаль Марія Василівна

Ногаль Марія Василівна

старший викладач кафедри

E-mail: mariia.v.nohal(at)lpnu.ua

Освіта

  • Національний університет "Львівська політехніка", Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, спеціальність "Спеціалізовані комп’ютерні системи", 1997 – 2002
  • Aспірантура Національного університету "Львівська політехніка", Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, спеціальність “Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування”, 2003 – 2007

Професійнадіяльність

  • 2003 – інженер кафедри ЕОМ.
  • 2003–2009 – асистент кафедри ЕОМ.
  • з 2009 - старший викладач кафедри ЕОМ.

Нагороди

Наукові інтереси

Захист інформації в комп’ютерних системах, цифрові підписи.

Основні публікації

  • Ногаль М. В., Грица Р. В., Глухов В.С., Тиханський М.В. Надлишкові масиви незалежної флеш-пам’яті. Вісник НУ "Львівська політехніка" “Комп’ютерні системи та мережі”. -2005 - № 546. - С.34-45.
  • Ногаль М. В. Архітектура пристроїв для формування і перевірки цифрового підпису. Збірник наукових праць ІПМЕ НАНУ, -2007. - № 44. – С.152-157.
  • Ногаль М. В. Додавання і множення в полях Галуа. Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі". -2007. - № 603. – С.105-112.
  • Ногаль М. В., Глухов В.С. Спеціалізований однорозрядний процесор для захисту інформації в гарантоздатних системах. Науково-технічний журнал “Радіоелектронні і комп’ютерні системи” -2008. – № 5(32). – С. 104-109.