• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
  • (032) 258-21-96

Наконечний Ростислав Адріанович

Наконечний Ростислав Адріанович

доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: rostn(at)polynet.lviv.ua

Освіта

  • Державний університет "Львівська політехніка", за спеціальністю "Системи управління і автоматики".
  • Кандидатська дисертація на тему "Цифрові перетворювачі енергетичних характеристик на основі малохвильового перетворення сигналів", 2003 р.

Професійна діяльність

  • 2003-2004 – Національний університет "Львівська політехніка" асистент кафедри ЕОМ.
  • з 2004 року - Національний університет "Львівська політехніка" старший викладач кафедри ЕОМ.

Нагороди

Наукові інтереси

Шляхи покращення цифрових методів перетворення і обробки сигналів в процесі їх подання в часо-частотній області.

Основні публікації

  • Наконечний А.Й., Наконечний Р.А. Пірамідальний алгоритм як основа дискретного малохвильового (wavelet) перетворення сигналів // Міжвідомчий науково-технічний збірник "Вимірювальна техніка та метрологія". 1998. №53. -С.26-32.
  • Дудикевич В.Б., Наконечний Р.А. Порівняльна характеристика перетворення Фур'є та малохвильового перетворення // Праці міжнародної конференції з управління "Автоматика-2000". Львів. 2000. Част.3. -С.164-170.
  • V. Dudykevych, R. Nakonechny Energy Characteristics Measurement Using the Wavelet Transform // Праці міжнародної конференції "International Conference on Modeling and Simulation, MS'2001-Lviv ": 188-189p.
  • Наконечний Р.А. Вимірювання реактивної потужності на основі малохвильового перетворення сигналів // Вісник ДУ "Львівська політехніка", Автоматика, вимірювання та керування. 2002. № 445. -С.92-99.
  • Наконечний Р.А. Вимірювання енергетичних параметрів сигналів на основі їх малохвильового перетворення // Міжвідомчий науково-технічний збірник "Вимірювальна техніка та метрологія". 2002. №59. -С.7-16.