• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Мороз Іван Володимирович

Мороз Іван Володимирович

кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: Ivan.V.Moroz@lpnu.ua

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, 1982-1989.
 • Національний університет "Львівська політехніка", аспірантура, 1998-2001.
 • Кандидатська дисертація "Методи та комп’ютерні засоби опрацювання растрових зображень тривимірних об’єктів" за спеціальністю 05.13.05 – “Комп’ютерні системи та компоненти”, 2013.

Професійна діяльність

 • 1989-1996 - Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, інженер програміст - провідний інженер програміст.
 • 1996-1998 - Наукове підприємство "Спеціальне конструкторське бюро телевізійних систем", начальник відділу.
 • з 1998 - Національний університет "Львівська політехніка", асистент - доцент кафедри "Електронно-обчислювальні машини".
 • 2000-2005 - Наукове підприємство "Інтрон", провідний інженер програміст (за сумісництвом).
 • 2005-2012 - ТОВ "Міта-Техніка", старший інженер програміст (за сумісництвом).
 • з 2015 - ТОВ "Міта-Техніка", старший інженер програміст (за сумісництвом).

Професійний досвід

 • 1989-1996 - моделювання надвисокочастотних пристроїв, розробка БД САПР РЕА, проектування засобів цифрової обробки сигналів.
 • 1996-1998 - розробка алгоритмів та проектування програмних засобів обробки космічних зображень.
 • 1998-2005 - розробка методів та алгоритмів обробки складно структурованих зображень.
 • 2005-2012 - розробка алгоритмів та програмного забезпечення систем вібраційного моніторингу.
 • з 2015 - розробка алгоритмів та програмного забезпечення спеціалізовиних контролерів для систем вібраційного моніторингу.

Нагороди

Наукові інтереси

Цифрова обробка сигналів, створення програмних комплексів обробки зображень, створення програмно-апаратних комплексів керування верстатами з ЧПУ, створення апаратно-програмних комплексів вібраційного моніторингу.

Основні публікації

Виступи на конференціях, статті в науково-технічних журналах:

 1. Мороз І. В., Ваврук Є. Я. Критерії оцінки відмовостійкості систем опрацювання сигналів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 175–180. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 2. Мороз І. В. Аналітичний опис будівель за растровими зображеннями висот // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 81–89.
 3. Мороз І. Алгоритм опису контурів об'єктів за бінарними зображеннями та його реалізація / Мельник А. О., Мороз І. В. та Ваврук Є. Я. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: «Комп'ютерні системи та компоненти». – Том 4, випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – с. 6-11.
 4. Anatoliy Melnyk, Ivan Moroz, Yevgeniy Vavruk. Description of the Objects Contour, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 199-201 р.
 5. Мельник А.О., Мельник В.А., Мороз І.В., Парамуд Я.С. Використання пам'яті з впорядкованим доступом в процесорах опрацювання зображень//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 118 - 123.
 6. І. В. Мороз, В.С. Мархивка Програмна платформа для цифрового телебачення з використанням LUA. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 273-278
 7. Мороз І. Програмний комплекс декодування та фільтрації космічних знімків // "Моделювання та інформаційні технології": Зб. наук. праць Інституту проблем моделювання в енергетиці, Вип. 7, - Київ, 2001. с. 161-166.
 8. Мороз І. Синтез швидких алгоритмів одно - і двовимірних косинусних та синусних перетворень / Яцимірський М. М., Мороз І. В. та Хамарші К. Д. // "Теорія обчислень": Зб. наук. праць. НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова, Наук. рада НАН України з проблеми "Кібернетика"; Редкол.: І.В.Сергієнко (відп. ред.) та ін. - Київ, 1999.- с. 396-400.
 9. Мороз І. Реконструкція тривимірних об’єктів на растрових зображеннях / Ємець В., Мороз І. та Імад І.А. Сбісх // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці. Вип. 29, - Київ, 2005. с. 132-143.
 10. Мороз І. Алгоритм опису контурів об’єктів за бінарними зображеннями та його реалізація / Мельник А. О., Мороз І. В. та Ваврук Є. Я. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: «Комп’ютерні системи та компоненти». - Том 4, випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, - 2013. – с. 6-11.
 11. Мороз І. Критерії оцінки відмовостійкості систем опрацювання сигналів / Ваврук Є. Я. та Мороз І. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі». № 806., Львів. – 2014. – с. 175-180.