• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
  • (032) 258-21-96

Лашко Оксана Любомирівна

Лашко Оксана Любомирівна

старший викладач кафедри ЕОМ

E-mail: Oksana.L.Lashko@lpnu.ua

Освіта

  • Національний університет "Львівська політехніка", комп’ютерний автоматики, 1999.
  • Аспірантура Національного університету "Львівська політехніка", 1999-2002.

Професійна діяльність

  • 2002-2007 - асистент кафедри ЕОМ.
  • з 2007 по даний час – старший викладач кафедри ЕОМ.

Нагороди

Наукові інтереси

Розробка засобів обробки сигналів на алгоритмічному та програмному рівні. Дослідження задач кодування та стиску зображень.

Основні публікації

  • Лашко О.Л. Яцимірський М.М. Ефективні алгоритми модульованого перетворення з перекриттям // Збірник наукових праць "Моделювання та інформаційні технології", Київ,2000.
  • Лашко О.Л. Ефективність застосування модульованих перетворень з перекриттям при стиску зображень // Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології № 413, Львів, 2001р.
  • Лашко О.Л. Обчислення дискретного косинусного перетворення за схемою арифметичного перетворення Фур'є // Збірник наукових праць "Моделювання та інформаційні технології", Київ, 2001р.
  • О.Лашко, Є.Ваврук. Швидкий алгоритм виконання каскаду тригонометричних перетворень на основі спільної базової операції. Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2003. – № 496. – с. 183-189.
  • Ваврук Є.Я., Лашко О.Л. Визначення впливу методу діагностування на параметри системи опрацювання сигналів. // Збірник матеріалів XXVI науково-технічної конференції «Моделювання» ІПМЕ НАНУ, Київ 2007, с.69-71.