• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
  • (032) 258-21-96

Кузьо Мирослав Миколайович

Кузьо Мирослав Миколайович

старший викладач кафедри ЕОМ

E-mail: Myroslav.M.Kuzo@lpnu.ua

Освіта

  • Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, 1976-1981.

Професійна діяльність

  • 1984-1999 - інженер, старший інженер, провідний інженер-конструктор. Львівський Науково - Дослідний Радіотехнічний Інститут.
  • 1999-2007 - головний конструктор відділу методів і систем обробки, аналізу та ідентифікації зображень. Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України.
  • З 2007 - старший викладач кафедри ЕОМ.

Нагороди

Наукові інтереси

Проектування обчислювальних систем та структур. Цифрова обробка сигналів та зображень (проектування алгоритмів та апаратних засобів цифрової обробки сигналів та зображень).

Основні публікації

Наукові статті, 6 авторських свідоцтв на винаходи, монографія.

  • Кузьо М.М., Русин Б.П., Шмойлов В.I. Однорідні середовища - елементна база ви­сокопродуктивних обчислювальних систем.- Управляющие системы и машины, Киев, 2000.-№4, с.52-62.
  • Шмойлов В. И., Русын Б. П., Кузьо М. Н., Пульсирующие информационные решётки с матричной коммутацией. - Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.- Вінниця: №2, 2003.- с.55-73.
  • Шмойлов В. И., Русын Б. П., Кузьо М. Н., Пульсуючі інформаційні градки - нове покоління однорідних обчислювальних середовищ. - Управляющие системы и машины, м.Київ,2004.№ 2, с.23-38.
  • Кузьо М.М., Парамуд Я.С. Пульсуючі інформаційні градки, як паралельні обчислювальні структури з однорідною архітектурою середовища.- Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи та мережі", м.Львів, 2006, № 573, с.125-130.
  • Bogdan Rusyn, Miroslav Kuzio, Pulsing information grates, as parallel computing structures with homogeneous architecture of environmaent, CADSM’2007, Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції CADSM 2007, с. 501-503,Львів-Поляна, Україна.