• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Колодчак Ольга Михайлівна

Колодчак Ольга Михайлівна

старший викладач кафедри ЕОМ

E-mail: olha.m.kolodchak@lpnu.ua

Освіта

 • Національний університет "Львівська політехніка", інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології, кафедра електронних обчислювальних машин, напрямок "Комп'ютерна інженерія", диплом бакалавра. 1996-2000.
 • Національний університет "Львівська політехніка", інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології, кафедра електронних обчислювальних машин, спеціальність "Комп'ютерні ситеми та мережі", диплом магістра. 2000-2001.
 • Національний університет "Львівська політехніка", інститут перепідготовки, спеціальність "Фінанси", кваліфікація Економіст. 2000-2002.
 • Національний університет "Львівська політехніка", інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології, кафедра електронних обчислювальних машин, спеціалізація "Комп'ютерні системи та мережі", навчання в аспірантурі. 2002-2006.
 • Закордонне стажування в рамках проекту "Сучасний університет - проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок" в Університеті Інформатики, м. Лодзь, Республіка Польща. 2015.
 • Тренінг на тему: «Написання проектів. Фонди ЄС»,м. Київ, 09-10 грудня 2015 року.
 • Міжрегіональна академія управління персоналом, Львівський інститут, спеціальність "Психологія", кваліфікація Практичний психолог, 2017.

Професійна діяльність

 • 2002 – методист кафедри ЕОМ.
 • 2003-2013 – асистент кафедри ЕОМ.
 • 2013 по даний час – старший викладач кафедри ЕОМ.

Нагороди

Професійний досвід

 • Відповідальна за збільшення ліцензійного обсягу із спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» та її спеціалізацій на кафедрі «Електронних обчислювальних машин».
 • Виконання обов'язків секретаря Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) з розгляду бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності "Комп'ютерна інженерія" (2014-2015 рр.).
 • Стажування в НТКФ ТзОВ ЗЮВС (термін стажування - 2 місяця) – 2014р.
 • Стажування в рамках проекту «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», м.Лодзь, Республіка Польща – 2015р.
 • Участь у виконанні держбюджетної теми кафедри «Електронних обчислювальних машин», а саме: ДБ/АВАГ(2004-2005рр.).
 • Виконання обов' язків куратора груп (2003-2007рр).
 • Керівництво дипломним проектуванням та бакалаврськими кваліфікаційними роботами студентів за спеціальністю "Комп'ютерні системи та мережі.
 • Виконання нормоконтролю пояснювальної записки бакалаврських кваліфікаційних робіт за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія",4 курс; виконання нормоконтролю пояснювальної записки дипломних та магістерських кваліфікаційних робіт за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія" за напрямками "Системне програмне забезпечення", "Спеціалізовані комп'ютерні системи" та "Комп'ютерні системи та мережі", 5 курс.
 • Проведення попереднього захисту для бакалаврів за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія",4 курс; проведення попереднього захисту для спеціалістів та магістрів за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія" за напрямками " Системне програмне забезпечення, "Спеціалізовані комп'ютерні системи" та "Комп'ютерні системи та мережі ",5 курс.
 • Виконання обов'язків методиста кафедри «Електронних обчислювальних машин» ІППТ при НУ ЛП (2002-2003рр.).

Наукові інтереси

Новітні технології та підходи в проектуванні комп'ютерних систем, хмарні технологіі, організація баз даних, генетичні алгоритми, системи штучного інтелекту, системи аналізу даних та прийняття оптимальних рішень, нейронні мережі, захист інформації в комп'ютерних системах та мережах, smart-технології, психологія.

Основні публікації

 • Колодчак О.М. Універсальна структурна модель засобів прийняття рішень в кіберфізичних системах. Зб.наук.пр. ІПМЕ НАН України.- К.: 2017.
 • Колодчак О.М. Метод розподілу ресурсів в системах, побудованих на хмарних технологіях, на основі модифікованого генетичного алгоритму. Зб.наук.пр. ІПМЕ НАН України.- вип.73.- К.: 2014. –с.191-198.
 • Колодчак О.М. Інтелектуальний аналіз даних//Вісн. НУ ЛП – 2013. - № 773– с.49-58.
 • Колодчак О.М. Сучасні методи виявлення аномалій в системах IDS//Вісн. НУ ЛП – 2012. - № 745– с.98-104.
 • Колодчак О.М. Проектування оптимальних структур конвеєрних пристроїв. Зб.наук.пр. ІПМЕ НАН України.- вип.59.- К.: 2011. –с.131-139.
 • Колодчак О.М. Формальне представлення задачі пошуку оптимальних при проектуванні структур конвеєрних пристроїв з використанням модифікованого генетичного алгоритму. Зб.наук.пр. ІПМЕ НАН України.- вип.34.- К.: 2006. –с.17-23
 • Колодчак О.М., Мельник А.О. Модифікованих генетичний алгоритм для пошуку оптимальних рішень при проектуванні цифрових структур// Вісн.НУ ЛП - 2005.-№546. – с.69-74.
 • Мельник А.О., Сокіл(Колодчак) О.М. Проектуванні оптимізованих структур комп'ютерних пристроїв підбором необхідних елементів бібліотеки з використанням генетичних алгоритмів// Вісн.НУ ЛП - 2004.-№523. – с.101-108.
 • A.Melnyk, O.Kolodchak. Modified genetic algorithm // Advanced computer systems and networks: design and applications. Lviv. – 2005. – p.25-27.

Методичні матеріали

 • Організація баз даних: Конспект лекцій для студентів базового напрямку 6.050102 . – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2015. – 72 с.(№6172 від 23.03.2015р.)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Організація баз даних" для студентів базового напрямку 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" /Укл.: Колодчак О.М. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2015.- 66 с.(№6173 від 23.03.2015р.)
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація баз даних» для студентів базового напрямку 6.050102 . – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013. – 14 с.( № 5307 від 21.10.2013р.)
 • Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсу "Захист інформації в комп'ютерних системах" для студентів базового напрямку 6.050102 / Укладачі: В.М. Сокіл, О.М. Колодчак, А.А. Андрух – Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2012, 23 с.(№ )
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Проектування засобів захисту інформації" для студентів напрямків 7.05010201, 8.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі", 7.05010202, 8.05010202 "Системне програмування", 7.05010203, 8.05010203 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" / Укладачі: В.М. Сокіл, О.М. Колодчак, А.А. Андрух – Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2012, 27 с. .(№ )
 • Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсу "Архітектура спеціалізованих комп'ютерних систем".
 • Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсу "Методи та засоби тестування, відлагодження та діагностики комп'ютерних систем".