• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Голембо Вадим Адольфович

Голембо Вадим Адольфович

доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: Vadym.A.Holembo@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, інженер за спеціальністю "Автоматичні телемеханічні та електровимірювальні прилади та пристрої",1957.
 • Кандидатська дисертація "Аналого-цифрові канали відбору, перетворення і обробки електричних сигналів від п'єзокварцевих та феримагнітних термочутливих елементів", Фізико-механічний інститут ім. Г.М.Карпенко АН УРСР, Львів, 1983.

Професійна діяльність

 • 1956-1957 –Інститут машинознавства та автоматики АН УРСР, Львів – за сумісництвом.
 • 1957-1961 – інженер-дослідник КБ "Термоприлад", Львів.
 • 1961-1963 – асистент кафедри "Автоматика і телемеханіка", Львівський політехнічний інститут.
 • 1963-1989 – старший викладач кафедри ЕОМ.
 • з 1989 – доцент кафедри ЕОМ.
 • 16 років (1966-1969, 1987-1999) – заступник завідувача кафедри ЕОМ.
 • 1967-1987 – ОКБ, НДКІ ЕЛВІТ ЛПІ – за сумісництвом.

Основні результати наукової діяльності:

 • Джерела опорної напруги постійного струму (КБ «Термоприлад», СКБ «Мікроприлад», Львів) та змінного струму синусоїдальної форми (Томський радіотехнічний інститут) .
 • Прецизійні цифрові кварцові термометри з роздільною здатністю 0.0001 ◦С та точністю 0,01◦С (Всесоюзний НДІ метрології ім. Д.І. Менделєєва, Ленінград; СКБ «Гідрометеоприлад», Обнінськ; Метрологічна служба міністерства оборони СРСР, ОКР «Оперетка-20»).
 • Геотермічна станція для пошуку глибинних вуглеводнів (Інститут геології та геохімії горючих викопалин АН УРСР, Львів).
 • Багатоканальні підсупутникові ВОС для отримання інформації про гідрофізичні та гідрометеорологічні поля у Світовому океані (Цільова комплексна програма «Океан», проект «Космос», НДР «Океан –Э», ОКР «Океан - О», Морський гідрофізичний інститут АН УРСР, Севастополь)
 • Науковий керівник (1993-1996), відповідальний виконавець (1988-2006) 8-ми держбюджетних робіт, які входять у фундаментальну базову наукову тематику Університету.
 • Участь у більш ніж 40 міжнародних науково-технічних конференціях.
 • Більше 240 наукових праць, в т.ч. 1 монографія та 25 авторських свідоцтв.
 • Керує дисертаційними роботами

Інша діяльність в межах Університету:

 • Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій. 1993-1996.
 • Група аналізу навчального процесу ЛПІ.
 • Редакційно-видавнича рада ЛПІ.
 • Бібліотечна рада ЛПІ.
 • Вчена рада факультету комп’ютерної техніки та інформаційних технологій (1993-1999).
 • Куратор польського земляцтва (1977-1989)
 • Голова Львівської обласної шахової федерації. 1960-1969.
 • Кандидат у майстри з шахів.
 • Президент Академії шахів НУ «Львівська політехніка» від 2016р.

Нагороди

 • Медаль «Ветеран праці», 1989.

Наукові інтереси

 • Джерела опорної напруги постійного та змінного струму.
 • Застосування термомагнітних кривих Нееля в феримагнетиках для контролю та вимірювання температури.
 • Розвиток теорії функцій алгебри логіки та непозиційних систем числення.
 • Давачі фізичних величин з частотним вихідним сигналом та п’єзокварцові аналого-цифрові перетворювачі температури.
 • Вимірювально-обчислювальні системи (ВОС) для дослідження гідрофізичних параметрів океану.
 • Методи та засоби самоорганізації колективів автономних агентів навколо зон збурень у різних фізичних середовищах, які викликані природними, техногенними та криміногенними небезпеками, у просторі, часі та за досліджувальними параметрами.
 • Кіберфізичні багатоагентні ВОС з можливістю впливу на оточуюче середовище.

Основні публікації

Більш як 220 наукових праць, в т.ч. 1 монографія та 25 авторських свідоцтв та патентів України..

 • Голембо В.А., Котляров В.Л., Швецкий Б.И. Пьезокварцевые аналого-цифровые преобразователи температуры. - Львов: Вища школа, 1977.-177с.
 • Vishenchuk I., Golembo V., Kotlarov V. The ways to improve technical performances of the systems for local acquisition of hydrometeorological and ecological data.- Proc. XIII IMEKO World Congress "From measurement to innovatoin", Vol.3.-Torino, Italy, 1994, P.2077-2081.
 • Голембо В.А., Котляров В.Л. Особенности построения измерительно-вычислительных систем для исследования бассейна Черного моря. Proc. International Conference with a Workshop on Regional Co-operation Project for Intergrated Research and Monitoring of the Black Sea "Black Sea 94", Varna, Bulgaria. 1994 – p. 3-4
 • Golembo V., Bochkariov A., Zimmermann K., New Approaches in Temperature Piezoquartz Transducers Improvement: Metrological and Operation Aspects// Proc. On CD-ROM ( ISBN 951-96042-9-4) of XIV IMEKO World Congress "New measurements - challenges and vision", Tampere, Finland, 1-6 June.- 1997 - P.1-6.
 • Golembo V., Kotlarov V., Botchkaryov A. Alternative technologies of the marine device engineering //Proc. of Oceanology International 98 " The Global Ocean", Vol 1, Brighton, UK - 1998.- P.287-295.
 • Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Мотренко А.В., Харитонов С.Ю. Новий підхід до отримання попередньої інформації про концентрацію завислих частинок //Український міжвідомчий науково-технічний збірник "Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні", випуск 33, Видавництво Державний університет "Львівська політехніка", 1998р. - С.117-120.
 • V.A. Golembo, A.U.Botchkaryov. Approaches to design the multifunctional sensor system for determination of water environment parameters. Sensors and Actuators A: Physical vol.76.-1999.-P. 305-309.
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Система розподілених контактних вимірювань на основі автономних мобільних інтелектуальних агентів // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи та мережі", 2001, № 437. – С.14-20
 • Мельник А.О.,Голембо В.А.,Бочкарьов О.Ю. Нові принципи побудови вимірювально-обчислювальних мереж на основі інтелектуальних агентів// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003.- №492.-с.100-106
 • Бочкарьов О.Ю. Голембо В.А., Грицуляк Т.О. Параметрична самоорганізація колективу автономних вимірювальних агентів: задача оточення зони збурень// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2004.- №523.-с.6-15
 • Бочкарев А.Ю., Голембо В.А. Самоорганизация коллектива мобильных измерительных агентов в задаче распределенных контактных измерений// Искусственный интелект,Институт проблем искусственного интелекта, Донецк.-2005.-№3.- с.723-231.
 • Melnyk A., Golembo V., Bochkaryov A., Multiagent approach to the distributed autonomous explorations // Proceedings of NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS-2007), Edinburgh, UK, 2007, p. 606-610.
 • Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Кусьпісь О.П. Проблема організації переміщення мобільного вимірювального агента у складі розподіленої системи автономних досліджень // Вимірювальна техніка та метрологія, 2007, № 67. с.78-82.

Декларація на честь децентралізованих комп'ютерних систем

16 тез самоочевидних тверджень, які беззаперечно доводять повну перевагу децентрализованих комп’ютерних систем над централізованими комп’ютерними системами