• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Бочкарьов Олексій Юрійович

Бочкарьов Олексій Юрійович

старший викладач кафедри ЕОМ

E-mail: alb(at)polynet.lviv.ua

Освіта

 • Державний університет "Львівська політехніка", спеціальність "Комп'ютерні та інтелектуальні системи та мережі", кваліфікація – магістр-системотехнік, 1998.
 • Національний університет "Львівська політехніка", аспірантура з відривом від виробництва, спеціальність 05.13.13 "Обчислювальні машини, системи та мережі", 1998-2001.

Професійна діяльність

 • 1998-2001 - асистент (штатний сумісник) кафедри ЕОМ.
 • 2001-2003 - асистент кафедри ЕОМ.
 • 2003 по даний час – старший викладач кафедри ЕОМ.

Нагороди

Наукові інтереси

Автономні децентралізовані вимірювально-обчислювальні системи, теорія колективної поведінки інтелектуальних систем, багатоагентні системи (multiagent systems), самоорганізація

Основні публікації

56 наукова публікація, з них 21 статей в науково-технічних журналах.

 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Кусьпісь О.П. Проблема організації переміщення мобільного вимірювального агента у складі розподіленої системи автономних досліджень // Вимірювальна техніка та метрологія, 2007, № 67.
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Попадюк Х.Р. Проблема алгоритмічного забезпечення колективної поведінки автономних мобільних агентів в задачах просторової самоорганізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2007. (прийнято до друку)
 • Бочкарьов О.Ю., Мельник А.О., Голембо В.А., Кусьпісь О.П. Автономна адаптивна система виявлення та відстеження порушників // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2007. (прийнято до друку)
 • Бочкарьов О.Ю., Бесединський Д.І. Підходи до побудови однорангових комп'ютерних мереж на основі технології багатоагентних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2006, № 573. – С. 30-36.
 • Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Ціж А.М. Задача формування індивідуальних зон відповідальності колективом мобільних агентів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2006, № 573. – С. 62-67.
 • Бочкарёв А.Ю., Голембо В.А. Самоорганизация коллектива мобильных измерительных агентов в задаче распределенных контактных измерений // Искусственный интеллект, Інститут проблем штучного інтелекту, Донецьк, 2005. – С.713-723.
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Попадюк Х.Р. Розробка та вирішення тестових задач просторової самоорганізації багатоагентної системи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2005.
 • Бочкарьов О.Ю. Колективна поведінка мобільних інтелектуальних агентів в задачах автономних розподілених досліджень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2005.
 • Голембо В.А., Грицуляк Т., Бочкарьов О.Ю. Параметрична самоорганізація колективу вимірювальних агентів: задача оточення збурення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2004, N523. – С.6-15
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Попадюк Х.Р. Самоорганізація колективу мобільних агентів у просторі: формування многокутника // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2004, N523. – С.15-23
 • Мельник А.О., Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Кусьпісь О.П. Проблема самоорганізації багатоагентної системи виявлення та відстеження порушників // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", 2005.Бочкарьов О.Ю. Вирішення задачі механічного врівноваження колективом мобільних агентів // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", №463, Львів, 2002. – с.14-18.
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Моделі колективної поведінки вимірювальних агентів // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", №463, Львів, 2002. – с.19-27.
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Система розподілених контактних вимірювань на основі автономних мобільних інтелектуальних агентів // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2001, № 437. – С.14-20
 • Botchkaryov A.U., Golembo V.A. Approaches to design the multifunctional sensor system for determination of water environment parameters // Sensors and Actuators (A-Physical), N 76, 1999. - P.305-309.
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Мотренко А.В., Харитонов С.Ю. Новий підхід до отримання попередньої інформації про концентрацію завислих частинок //Український міжвідомчий науково-технічний збірник "Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні", випуск 33, Львів, Видавництво ДУ"ЛП", 1998р. - С.117-120.
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Руденко О.В. Аналізатор характеристик стану водного розчину із зваженими частинками для екологічного моніторингу океану // Вісник Державного університету "Львівська політехніка", N 327, 1998.- С.289-295.
 • Botchkariov A., Golembo V., Kotlarov V. Alternative technologies of the marine device engineering // Proc. of Oceanology International 98 "The Global Ocean", Volume 1, Brighton, England, 1998. - P.287-295.
 • Botchkariov A., Golembo V., Kotlarov V., Zimmermmann K. New Achievements in Improvement of Piezoquartz Temperature Transducers Parameters: Metrological & Operation Aspects // Proc. of the 6th International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Indastry and Science "TEMPMEKO'96".- Torino, Italy, 1996. - P.481-485.