• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Бочкарьов Олексій Юрійович

Бочкарьов Олексій Юрійович

старший викладач кафедри ЕОМ

E-mail: Oleksii.Y.Bochkarov@lpnu.ua

Освіта

 • Державний університет "Львівська політехніка", спеціальність "Комп'ютерні та інтелектуальні системи та мережі", кваліфікація – магістр-системотехнік, 1998.
 • Національний університет "Львівська політехніка", аспірантура з відривом від виробництва, спеціальність 05.13.13 "Обчислювальні машини, системи та мережі", 1998-2001.

Професійна діяльність

 • 1998-2001 - асистент (штатний сумісник) кафедри ЕОМ.
 • 2001-2003 - асистент кафедри ЕОМ.
 • 2003 по даний час – старший викладач кафедри ЕОМ.

Наукові інтереси

Автономні децентралізовані вимірювально-обчислювальні системи, теорія колективної поведінки інтелектуальних систем, багатоагентні системи (multiagent systems), самоорганізація

Основні публікації

56 наукова публікація, з них 21 статей в науково-технічних журналах.

 1. Бочкарьов О. Ю., Голембо В. А., Крайкін Ю. А. Бездротова мережа сенсорних та виконавчих вузлів у складі кіберфізичної системи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 15–24.
 2. Голембо В. А., Бочкарьов О. Ю. Підходи до побудови концептуальних моделей кіберфізичних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – № 864. – C. 168–178. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 3. Голембо В. А., Бочкарьов О. Ю. Підходи до побудови концептуальних моделей кіберфізичних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – № 864. – C. 168–178. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 4. Голембо В. А., Бочкарьов О. Ю. Організація функціонування компонент КФС та їх взаємодії з фізичними процесами // Кіберфізичні системи досягнення та виклики : матеріали третього наукового семінару, 13–14 червня, 2017 р., Львів. – 2017. – C. 51–60. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 5. Гребеняк А. В., Голембо В. А. Побудова колективу автономних мобільних агентів у геометричні формації // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп'ютерні системи та компоненти. – 2016. – Т.7/2. – C. 108–115.
 6. Бочкарьов О. Ю., Голембо В. А. Підходи до побудови концептуальних моделей кіберфізичних систем // Кіберфізичні системи:досягнення та виклики:Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 77–82. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 7. Бочкарьов О. Ю., Голембо В. А. Використання інтелектуальних технологій збору даних у автономних кіберфізичних системах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2015. – № 830. – C. 7–11. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 8. Голембо В. А., Бочкарьов О. Ю., Ромах А. В. Рівномірний розподіл ділянки сферичної поверхні колективом автономних мобільних агентів // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2015. – Т.6, № 1. – C. 93–101. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 9. Гребеняк А. В., Голембо В. А. Чотирирівнева архітектура автономного мобільного агента для децентралізованого самоорганізованого колективу // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2015. – Т.6, № 1. – C. 86–93. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 10. Муляревич О. В., Голембо В. А. Вирішення проблем при розв'язанні динамічної асиметричної задачі комівояжера в умовах частково невідомих вхідних даних // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2015. – Т.6, № 1. – C. 21–26. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 1. Бочкарьов О. Ю., Голембо В. А. Використання технологій інтелектуального збору даних у кібер-фізичних системах // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 24–28. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 2. Гребеняк А. В., Голембо В. А. Аналіз та порівняння методів навігації колективу автономних мобільних агентів // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 119–124. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 3. Muliarevych O., Golembo V., New approaches for solving travelling salesman problems using agents swarm intelligence behavior model // European Cooperation: Scientific Approaches and Applied Technologies. - CLM Consulting Publ., Warsaw 2015, Vol 5(5). – pp. 131 - 143. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження) (Index Copernicus International)
 4. Бочкарьов О. Ю., Голембо В. А. Метод координації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів на основі відкладеної у часі інформаційної взаємодії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 22–26. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 5. Муляревич О. В., Голембо В. А. Розробка додаткового програмного модуля з використанням методів локальної оптимізації у комп'ютерній системі для розв'язання динамічної задачі комівояжера // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 181–186(ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 6. Муляревич О. В., Голембо В. А. Імплементація методів локальної оптимізації у комп'ютерній системі для розв'язання динамічної задачі комівояжера з використанням моделі ройової поведінки агентів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". – 2013. – № 771. – C. 245–252.
 7. Botchkaryov A., Golembo V. Self-organization in autonomous distributed systems: new approaches and perspectives, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 243-246 р.
 8. V.A. Golembo, A.V. Grebeniak. Navigation in the collective of autonomous mobile agents, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 247-249 р.
 9. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Автономні розподілені системи з елементами самоорганізації: проблеми та напрямки розвитку//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 26 - 32.
 10. Голембо В.А., Гребеняк А.В. Організація навігації в колективі автономних мобільних агентів//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 61 - 68.
 11. О.В. Муляревич, В.А. Голембо Переваги застосування колективної поведінки агентів для розв'язку задачі комівояжера динамічного характеру. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 165-168
 12. Т. І. Фещук, В.А. Голембо Універсальна адаптивна платформа клієнт-серверної взаємодії на основі мобільних обчислювальних пристроїв. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 225-229
 13. Т.М. Січ, В.А. Голембо Децентралізований алгоритм організації автономних мобільних агентів для утримання натовпу. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 307-313
 14. А.І. Вінтонів, В.А. Голембо Підходи до вирішення проблеми автоматизації планування процесу підвищення кваліфікації персоналу підприємства. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 327-331
 15. Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю. Підходи до вирішення проблеми самоорганізації колективу автономних мобільних підводних апаратів // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю «Підводна техніка і технологія», Миколаїв, 30 – 31 жовтня, 2012. – С.121-127
 16. Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Січ Т.М. Шляхи покращення медіанного алгоритму рівномірного оточення зони збурень колективом автономних мобільних агентів//Вісник НУ «Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2011. -№717. с. 17-23.
 17. Голембо В.А., Муляревич О.В. Модифікація методу мурашиної колонії для розв'язку задачі комівояжера колективом автономних агентів//Вісник НУ «Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2011. -№717. с. 24 - 30.
 18. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Кусьпісь О.П. Проблема організації переміщення мобільного вимірювального агента у складі розподіленої системи автономних досліджень // Вимірювальна техніка та метрологія, 2007, № 67.
 19. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Попадюк Х.Р. Проблема алгоритмічного забезпечення колективної поведінки автономних мобільних агентів в задачах просторової самоорганізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2007. (прийнято до друку)
 20. Бочкарьов О.Ю., Мельник А.О., Голембо В.А., Кусьпісь О.П. Автономна адаптивна система виявлення та відстеження порушників // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2007. (прийнято до друку)
 21. Бочкарьов О.Ю., Бесединський Д.І. Підходи до побудови однорангових комп'ютерних мереж на основі технології багатоагентних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2006, № 573. – С. 30-36.
 22. Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Ціж А.М. Задача формування індивідуальних зон відповідальності колективом мобільних агентів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2006, № 573. – С. 62-67.
 23. Бочкарёв А.Ю., Голембо В.А. Самоорганизация коллектива мобильных измерительных агентов в задаче распределенных контактных измерений // Искусственный интеллект, Інститут проблем штучного інтелекту, Донецьк, 2005. – С.713-723.
 24. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Попадюк Х.Р. Розробка та вирішення тестових задач просторової самоорганізації багатоагентної системи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2005.
 25. Бочкарьов О.Ю. Колективна поведінка мобільних інтелектуальних агентів в задачах автономних розподілених досліджень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2005.
 26. Голембо В.А., Грицуляк Т., Бочкарьов О.Ю. Параметрична самоорганізація колективу вимірювальних агентів: задача оточення збурення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2004, N523. – С.6-15
 27. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Попадюк Х.Р. Самоорганізація колективу мобільних агентів у просторі: формування многокутника // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2004, N523. – С.15-23
 28. Мельник А.О., Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Кусьпісь О.П. Проблема самоорганізації багатоагентної системи виявлення та відстеження порушників // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", 2005.Бочкарьов О.Ю. Вирішення задачі механічного врівноваження колективом мобільних агентів // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", №463, Львів, 2002. – с.14-18.
 29. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Моделі колективної поведінки вимірювальних агентів // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", №463, Львів, 2002. – с.19-27.
 30. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Система розподілених контактних вимірювань на основі автономних мобільних інтелектуальних агентів // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі", 2001, № 437. – С.14-20
 31. Botchkaryov A.U., Golembo V.A. Approaches to design the multifunctional sensor system for determination of water environment parameters // Sensors and Actuators (A-Physical), N 76, 1999. - P.305-309.
 32. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Мотренко А.В., Харитонов С.Ю. Новий підхід до отримання попередньої інформації про концентрацію завислих частинок //Український міжвідомчий науково-технічний збірник "Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні", випуск 33, Львів, Видавництво ДУ"ЛП", 1998р. - С.117-120.
 33. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Руденко О.В. Аналізатор характеристик стану водного розчину із зваженими частинками для екологічного моніторингу океану // Вісник Державного університету "Львівська політехніка", N 327, 1998.- С.289-295.
 34. Botchkariov A., Golembo V., Kotlarov V. Alternative technologies of the marine device engineering // Proc. of Oceanology International 98 "The Global Ocean", Volume 1, Brighton, England, 1998. - P.287-295.
 35. Botchkariov A., Golembo V., Kotlarov V., Zimmermmann K. New Achievements in Improvement of Piezoquartz Temperature Transducers Parameters: Metrological & Operation Aspects // Proc. of the 6th International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Indastry and Science "TEMPMEKO'96".- Torino, Italy, 1996. - P.481-485.