• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Березко Леонід Олександрович

Березко Леонід Олександрович

заступник завідувача кафедри "Електронні обчислювальні машини"

доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: Leonid.O.Berezko@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, 1968.
 • Кандидатська дисертація "Исследование и разработка системы структурно-параметрического синтеза линейных схем РЭА", Ленінградський електротехнічний інститут, 1983.

Професійна діяльність

 • 1968-1970 - інженер обчислювального центру.
 • 1970-1982 - асистент кафедри "Електронні обчислювальні машини" Львівський політехнічний інститут.
 • 1982-1985 - старший викладач кафедри ЕОМ.
 • з 1985 по даний час - доцент кафедри ЕОМ.

Нагороди

Наукові інтереси

Розробка інтелектуальних діагностичних та прогнозуючих систем медико-біологічного спрямування.

Основні публікації

Автор більше 60 наукових праць.

 1. Березко Л. О., Гурик Я. П. Реалізація мережевого стека протоколів для OC Linux з використанням технології DPDK // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 3–6.
 2. Березко Л. О., Клачко І. Ю. Комп'ютерна мобільна мережа міста Львова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. – С. 7–14.
 3. Березко Л. О., Соколов С. Є. Biotechnical сomponents of сyber-physical systems // Advances in Cyber-Physical Systems. – 2017. – Т.1, № 2. – C. 7–12. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 4. Березко Л. О., Соколов С. Є. Ефект "пам'яті" в біотехнічних компонентах кіберфізичних систем // Кіберфізичні системи досягнення та виклики : матеріали третього наукового семінару, 13–14 червня, 2017 р., Львів. – 2017. – C. 60–67. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 5. Kostyk A., Hlukhov V., Berezko L. The research of multiplication in the ternary Galois field // Litteris et Artibus : матеріали VІI Міжнародного молодіжного наукового форуму, 23–25 листопада 2017 р., Львів. – 2017. – P. 432–433.
 6. Березко Л. О., Соколов С. Є. Особливості біотехнічних компонент кіберфізичних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 857. – C. 3–9. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 7. Березко Л. О., Соколов С. Є. Особливості проектування електронної біомедичної апаратури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 10–13.
 8. Березко Л. О., Рутило Б. І. Реалізація керування багатосерверною системою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 8–12.
 9. Leonid Berezko, Sergii Sokolov The systems approach to the development of electronic biomedical equipment, Proceedings Of the 6-th International Conference ACSN-2013, 16-18 September 2013, Ukraine, Lviv, -Lviv,2013.- 38-40 р.
 10. Березко Л.О. Якимець А.І. Ефективний метод обробки запитів до веб-сервіciв//Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі -2012. -№745. с. 11-13.
 1. І.М. Васюхник, Л.О. Березко Пошук несправностей в локальних обчислювальних мережах. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 127-129.
 2. М. М. Солтис, Л.О. Березко Дослідження ефективності роботи комп'ютерних мереж на підставі аналізу трафіку. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 314-320
 3. П. Т. Тарчанин, Л.О. Березко Метод адаптивного перерозподілу трафіку в безкабельній комп'ютерній мережі. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 321-326
 4. Я.В. Возняк, Л.О. Березко Методи маршутизації трафіку в комп'ютерних мережах за допомогою алгоритмічного методу. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 337-341
 5. А. І. Якимець, Л.О. Березко Вирішення проблеми розподілу навантаження на веб-сервер на основі диспетчерського підходу. Методи і засоби вимірювань фізичних величин – температура-2012: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції – Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2012, с 341-346
 6. Березко Л.А., Шумков Ю.М. Частичный структурный синтез схем РЭА. Изв. вузов СССР - Радиоэлектроника, 1982, т. ХХV, №6, с.24-28.
 7. Березко Л.А., Ступко А.И., Ступницький И.Ф. Время-импульсный преобразователь электропроводности биологических объектов. Контрольно-измерительная техника. - Львов - 1987, вып.41, с. 26-29.
 8. Березко Л.О., Ірисов О.Є. Можливісне представлення та обробка інформації в комп'ютерних діагностичних комплексах. Вісник ДУ "Львівська політехніка", № 350, 1998, с. 4-7.
 9. Березко Л.О., Троценко В.В. Прискорення операцій над нечіткими величинами, поданими парами. Вісник НУ "Львівська політехніка", №437, 2001, с. 3-5.
 10. Березко Л.О., Троценко В.В. Особливості методів виконання операцій над нечіткими даними. Вісник НУ "Львівська політехніка", №463, 2002, с. 9-13.
 11. Березко Л.О., Троценко В.В. Контекстно-орієнтований алгоритм стиску монохроматичних зображень. Вісник НУ "Львівська політехніка", №492, 2003, с. 16-20.
 12. Березко Л.О., Троценко В.В. Мультиппроцесор на ПЛІС. Вісник НУ"Львівська політехніка", №573, 2006, с. 10-14.