• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
  • (032) 258-21-96

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

Підготовка бакалаврів базується на вивченні нормативних дисциплін фундаментальної, гуманітарної та спеціальної підготовки фахівців, а також вибіркових дисциплін. Перелік нормативних дисциплін повністю відповідає Галузевому стандарту вищої освіти України з напряму підготовки 6.050102 «Комп'ютерна інженерія» 2011 р. Вибіркову частину програми підготовки кафедра формує з урахуванням сучасних потреб ринку праці, стану розвитку інформаційних технологій та побажань студентів. Нижче наведений перелік дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 2013 року вступу:

Спільні дисципліни напряму

1.1 Нормативні дисципліни

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Цикл природничо-наукової підготовки
Цикл професійної та практичної підготовки

1.2 Варіативні дисципліни (вибіркові дисципліни ВНЗ)

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Цикл природничо-наукової підготовки
Цикл професійної та практичної підготовки

Професійні дисципліни підготовки за вибором студента

Спеціальність «Комп'ютерні системи та мережі»

Спеціальність «Системне програмування»

Спеціальність «Спеціалізовані комп'ютерні системи»

Програма підготовки фахівців з комп'ютерних систем та мереж

Студенти спеціальності "Комп'ютерні системи та мережі" отримують підготовку в області проектування, виготовлення, ремонту та експлуатації засобів комп'ютерної техніки та комп'ютерних мереж. Освітньо-професійна програма складається з блоку базових (спільних) дисциплін та варіативної частини. Варіативна частина залежить від вибору студентом своєї спеціалізації.

Спільні дисципліни

Варіативні дисципліни

Основна спеціальність "Комп'ютерні системи та мережі":
Спеціалізація "Адміністрування комп'ютерних систем та мереж":
Спеціалізація "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах":
Спеціалізація "Вбудовані комп'ютерні системи":
Спеціалізація "Комп'ютерні системи медичної та технічної діагностики":
Спеціалізація "Комп'ютерні засоби телекомунікацій":

Програма підготовки фахівців із системного програмування

Студенти спеціальності "Системне програмування" отримують поглиблену підготовку з проектування, супроводу та експлуатації системного програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж. Освітньо-професійна програма містить такі дисципліни:

За програмою підготовки магістрів студенти поглиблено вивчають дисципліни вибраного фаху та спеціалізації з елементами наукових досліджень, в яких розглядаються питання сучасного стану галузі, перспектив її розвитку, найновіших досягнень.