• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Семінари працівників кафедри ЕОМ НУ "Львівська політехніка" та відділу теорії хвильових процесів та оптичних систем діагностики Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України на 2020 рік

Наукова тематика: Проблеми опрацювання інформації, штучний інтелект, кіберфізичні системи.

Керівники: д.т.н., професор Мельник А.О., д.ф.-м.н., професор Куриляк Д.Б.

Секретар: д.т.н., професор Глухов В.С.

Місце проведення семінару: м. Львів, вул. С. Бандери, 28, ауд. 512 або онлайн (за попереднім погодженням з врахуванням розвитку епідемії COVID-19).

Початок роботи: 1600

20.02.2020
 1. Модель багаторівневої кіберфізичної системи. Мельник А.О. (Національний університет "Львівська політехніка")
 2. Методологія захисту інформації з обмеженим доступом за національними стандартами. Глухов В.С. (Національний університет "Львівська політехніка")
 3. Програмне забезпечення для розпізнавання типів сміття на основі мобільних обчислювальних пристроїв з графічним введенням даних. Бачинський Р.В. (Національний університет "Львівська політехніка")
19.03.2020
 1. Дослідження засобів захисту інформації за алгоритмами «Калина» і «Купина». Глухов В.С. (Національний університет "Львівська політехніка")
 2. Застосування безпровідної сенсорної мережі BLUETOOTH в кіберфізичних системах на основі OS Android. Морозов Ю.В. (Національний університет "Львівська політехніка")
 3. Алгоритм кіберфізичного націлювання системи на рухомий об'єкт за допомогою інтелектуального сенсорного блоку. Дмитро Кушнір, Ярослав Парамуд (Національний університет "Львівська політехніка")
 4. Побудова алгоритмів швидкісної ідентифікації дефектів у плоскому пружному шарі за даними по визначенню розподілу поля деформацій на його поверхні (за матеріалами публікації "Identification of the defect in the elastic layer by sounding of the normal SH-wave," Advances in Cyber-Physical Systems, 2019, vol. 4, No. 2. Мирон Войтко, Дозислав Куриляк (ФМІ НАН України)
16.04.2020
 1. Децентралізований контроль процесів адаптивного збору даних на основі концепції рівноваги та навчання з підкріплення. О. Бочкарьов. (Національний університет "Львівська політехніка")
 2. Дослідження можливостей імплементації технології блокчейну для електронних голосувань. О. Цигилик. (Національний університет "Львівська політехніка")
 3. Розробка та впровадження інформаційної системи для самоконтролю бронхіальної астми пацієнтами. А. Мельник. (Національний університет "Львівська політехніка")
21.05.2020
 1. Кіберфізична система для пришвартування корабля. А. Гребеняк. (магістрант 2-го курсу кафедри захисту інформації). (Національний університет "Львівська політехніка")
 2. Синтез генератора псевдовипадкових слів на основі ПЛІС. Глухов В.С. (Національний університет "Львівська політехніка")
 3. Наукова спадщина засновника кібернетики Норберта Вінера. Анатолій Мельник, В. Голембо, Олександр Бочкарьов (Національний університет "Львівська політехніка")
17.06.2020
 1. Децентралізований доступ до хмарного сховища даних. Леонід Березко. (Національний університет "Львівська політехніка")
 2. Оцінка надійності паралельних обчислювальних систем при виконанні заданого комплексу взаємопов'язаних робіт. Юрій Клушин. (Національний університет "Львівська політехніка")
 3. Дослідження методів захисту Amazon Web Services. Шуцман Р.П. (Національний університет "Львівська політехніка")
17.09.2020
 1. Методи пошуку та розпізнавання об'єктів у відеозображеннях на мобільній платформі IOS в реальному часі. Дмитро Кушнір, Ярослав Парамуд. (Національний університет "Львівська політехніка")
 2. Принципи побудови інтерфейсу користувача кіберфізичної системи. Ірина Пастернак. (Національний університет "Львівська політехніка")
 3. Дослідження методу гістограм направлених градієнтів для ідентифікації транспортних засобів. Володимир Пуйда. (Національний університет "Львівська політехніка")
15.10.2020
 1. Метод захисту ключів шифрування в мікроконтролерах з використанням спеціальних апаратних блоків. Руслан Бачинський. (Національний університет "Львівська політехніка")
 2. Дослідження бездротових пульсоксиметрів для дистанційного моніторингу стану легенів на основі смартфонів. Анатолій Мельник, Юрій Морозов, Богдан Гаваньо, Петро Гупало. (Національний університет "Львівська політехніка")
 3. Особливості інструментальних засобів біомедичної кіберфізичної системи. Леонід Березко, Сергій Соколов. (Національний університет "Львівська політехніка")
 4. Про формування баз даних розподілу поля напружень на плоскій поверхні шаруватої конструкції за наявності міжфазного відшарування (За матеріалами публікації "SH-wave scattering from the interface defect ,"Advances in cyber-physical systems. 2020. Vol. 5. No. 1). Мирон Войтко, Дозислав Куриляк (ФМІ НАН України)
19.11.2020
 1. Система розпізнавання та перекладу текстової інформації в мобільних додатках з використанням бібліотеки microsoft cognitive ocr. Є. Ваврук, Дмитро Кушнір. (Національний університет "Львівська політехніка").
 2. Вибір алгоритму пошуку оптимального шляху передавання даних у розподіленій системі. Є. Ваврук, З. Мозіль. (Національний університет "Львівська політехніка").
 3. Проблеми конфіденційності та безпеки в кіберфізичних системах інтелектуальних будинків. Богдан Гаваньо. (Національний університет "Львівська політехніка").
17.12.2020
 1. Застосування технологій машинного навчання в КФС. Мельник А.О., Зімченко Б. (Національний університет "Львівська політехніка").
 2. Організація роботи групи безпілотних літальних апаратів. В. Голембо, Р. Мельніков. (Національний університет "Львівська політехніка").
 3. Вбудований контроль пристроїв для опрацювання елементів розширених полів Галуа. Валерій Глухов, Іван Жолубак. (Національний університет "Львівська політехніка").

Від кафедри ЕОМ НУ "Львівська політехніка" д. т. н., професор Мельник А.О.

Від відділу теорії хвильових процесів та оптичних систем діагностики Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України пров.н.с., д. ф.-м. н., професор Куриляк Д.Б.