• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Публікації викладачів кафедри ЕОМ в 2018 році

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах):

 1. Глухов В. С., Жолубак І. М. Апаратні витрати помножувачів полів Галуа GF(dm) з великою основою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – № 864. –  С. 77–82.
 2. Жолубак І. М., Глухов В. С. Реалізація у ПЛІС помножувачів елементів полів Галуа високих порядків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. –  С. 41–47.
 3. Клушин Ю. С. Підвищення точності оцінювання часу виконання складаних програмних комплексів у багатопроцесорних комп'ютерних системах під час поярусного стохастичного моделювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. –  С. 55–65.
 4. Мельник А. О. Ordered Access Memory and Its Application in Parallel Processors // Вісник НУ "Львівська політехніка" Advances in Cyber-physical Systems. – 2017. – Volume 2. Number 2. –  С. 54–62.
 5. Лихотоп Д. В., Гребеняк А. В., Мельник А. О. Вбудована локальна комп'ютерна Wi-Fi мережа з конфігуруванням за допомогою технології Bluetooth // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. –  С. 66–86.
 6. Пастернак І. І. Діагностика та налагодження вузлів корпоративної мережі кіберфізичних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2017. – № 872. –  С. 3–9. (ДБ/Кібер, Фундаментальні дослідження).
 7. Пастернак І. І. Засоби перевірки вузлів комунікаційної мережі кіберфізичної системи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. –  С. 107–119.
 8. Пастернак І. І. Принципи побудови геоінформаційної системи пошуку людей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – № 864. –  С. 119–130.
 9. Пуйда В. Я. Мультипроцесорна система для виконання задач технічного зору // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. –  С. 125–128.
 10. Пуйда В. Я. Спецпроцесор для визначення характерних ознак на основі алгоритму SURF // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. –  С. 129–134.
 11. Сало А. М., Кравець О. І. Протоколи виконавчих пристроїв у вендингових кіберфізичних системах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. –  С. 152–159.
 12. Березко Л. О., Гурик Я. П. Реалізація мережевого стека протоколів для OC Linux з використанням технології DPDK // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. –  С. 3–6.
 13. Березко Л. О., Клачко І. Ю. Комп'ютерна мобільна мережа міста Львова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. –  С. 7–14.
 14. Бочкарьов О. Ю., Голембо В. А., Крайкін Ю. А. Бездротова мережа сенсорних та виконавчих вузлів у складі кіберфізичної системи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. –  С. 15–24.
 15. Глухов В. С., Костик А. Т., Жолубак І. М., Рахма М. Galois Fields Elements Processing Units for Cryptographic Data Protection in Cyber-Physical Systems  // Вісник НУ "Львівська політехніка" Advances in Cyber-physical Systems. – 2017. – Volume 2. Number 2. –  С. 47–53.
 16. Глухов В. С., Хоміць В. М. Підхід до реалізації на ПЛІС засобами пакета Vivado С-описів алгоритму стиснення зображень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. –  С. 25–31.
 17. Глухов В. С., Хоміць В. М. Підхід до стиснення зображень без втрат методом JPEG-LS // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. –  С. 32–40.
 18. Derba Volodymyr, Savchuk Ivanna, Yurchak Iryna. Tools for processing unstructured information in the process of creating and analyzing of information // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2017. – № 882. –  С. 8–11.
 19. Ігнатович А. О., Іванців Р. Д., Павич Н. Я. Критерій оцінювання ефективності компонентів безпеки комп'ютерних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. –  С. 48–54.
 20. Парамуд Я. С., Яркун В. І. Алгоритмічно-програмні засоби розпізнавання рукописних символів на зображенні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 881. –  С. 98–106.

У інших виданнях України

 1. Мельник А. О. До питання створення моделі обчислень в комп'ютері за готовністю даних. Комп'ютерні системи та компоненти // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп'ютерні системи та компоненти. – 2017. – Том 8 № 1. –  С. 93–99.
 2. Пастернак І. І. Інтеграція додаткових функцій в спеціалізоване середовище діагностики кіберфізичних систем для контролю вузлів корпоративної мережі  // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп'ютерні системи та компоненти. – 2017. – Том 8 № 1. –  С. 6–17.

Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України:

Статті у періодичних виданнях:

 1. Глухов В. С., Жолубак І. М. FPGA cores for fast multiplicative inverse calculation in Galois Fields  // Електротехнiчнi та комп`ютернi cистеми. – 2018. – 27. –  С. 227–233.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні:

 1. Глухов В. С., Жолубак І. М., Рахма М. К. Devices for multiplicative inverse calculation in binary Galois Fields  // The 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies. – 2018. – C. 275–278.
 2. Глухов В. С. Квантовый компьютер как вероятностный компьютер // Матеріали 6-ї міжнародної наукової конференції "Моделювання-2018". – 2018. – C. 111–114.
 3. Мельник А. О. Модель обчислень з паралельним впорядкованим доступом до даних і команд. // Матеріали 6-ї міжнародної наукової конференції "Моделювання-2018". – 2018. – C. 195–198.
 4. Ваврук І. Є., Ваврук Є. Я. Аналіз основних Веб-сервісів при розробці програмного забезпечення // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 25–26.
 5. Глухов В. С., Жолубак І. М., Рахма М. К. FPGA Cores for Fast Multiplicative Inverse Calculation in Galois Fields. Rodrigue Elias  // Міжнародна науково-практична конференція «Eлектротехнічні та комп'ютерні системи: Теорія та практика». – 2019. – C. 227–233.
 6. Любінський Б. Б., Топилко П. І., Гнатів Л. Б. Використання технології blockchain для розвязування прикладних задач // П'ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 51.
 7. Пелех Я. М., Гнатів Л. Б., Кунинець А. В., Ментинський С. М. Методи розв'язування початкової задачі з оцінкою головного члена локальної похибки // Інформаційні технології друкарства. Алгоритми, сигнали, системи ДРУКОТЕХН-2018 : збірник наукових праць (тези доповідей і вибрані статті) VII міжнародної науково-технічної конференції, присвячується 50-річчю заснування кафедри Автоматизації та комп'ютерних технологій Української академії друкарства, 15–16 листопада 2018 р, Львів. – 2018. – C. 83.
 8. Пелех Я. М., Гнатів Л. Б., Кунинець А. В., Ментинський С. М. Розподіл магнітного поля у магнітотвердому шарі, що знаходиться за умов одночасної дії гармонійного за часом та постійного магнітного полів // П'ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 47–48.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

Статті у вітчизняних виданнях:

 1. Musiy R., Drohomyretska K., Klapchuk M. I., Oryshchyn O., Nakonechnyy R. Solution of the connected problem of thermomechanics for a long hollow electroconductive cylinder under the action of impulsed electromagnetic field with amplitude modulation // Mathematical Modeling and Computing. – 2018. – Vol. 5, № 1. –  P. 48–55. (Index Copernicus International).

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні:

 1. Musii Roman, Mel'nyk Nataliya, Dmytruk Veronika, Levus Yevheniia, Oryshchyn Oksana, Nakonechny Rostyslav. Computer prediction of operability of bimetal cylindrical sensors under the influence of radio-frequency pulses // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 44–47. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 2. Riznyk Oleg, Povshuk O, Kynash Yuriy, Nazarkevych Mariya, Yurchak Iryna. Synthesis of non-equidistant location of sensors in sensor network // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 204–208. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).

Публікації у наукових виданнях, що не входять до наукометричних баз даних:

Статті у періодичних закордонних виданнях:

 1. Куриляк Д. Б. Scattering of the plane acoustic wave from a finite hollow rigid cone at oblique incidence // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. Czestochowa. – 2018. – 1. –  С. 10–20.
 2. Куриляк Д. Б., Кобаяші К., Назарчук З. Т. Wave diffraction problem from a semi-infinite truncated cone with the closed end // Progress In Electromagnetics Research. – 2018. – том 74. –  С. 10–26.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном, опублікованих за кордоном:

 1. Elias R., Hlukhov V., Rahma M. K., Zholubak I. Hardware components for post-quantum elliptic curves cryptography // Advanced computer information technologies ACIT 2018 : proceedings of international conference, Ceske Budejovice, Czech Republic, June 1–3, 2018. – 2018. – P. 236–239.

Тези доповідей, які не входять у жодну категорію:

 1. Глухов В. С., Жолубак І. М., Рахма М. К. Automation system program models configuration of cryptography cells in cyber-phisical systems  // CEUR Workshop proceedings : ICT in education, research and industrial applications. Integration, harmonization and knowledge transfer : proceedings of the 14th International conference, Kyiv, Ukraine, May 14–17, 2018. – 2018. – C. 669–679. (SciVerse SCOPUS?).
 2. Куриляк Д. Б. Some Diffraction Problems Involving Conical Geometries and their Rigorous Analysis  // Mathematical methods in electromagnetic theory : abstracts of the 17th IEEE international conference, 2-5 July 2018, Kyiv, Ukraine. – 2018. – C. 110–114. (SciVerse SCOPUS?, Web of Science?).
 3. Куриляк Д. Б., Лисенко В. Acoustic plane wave diffraction by an aperture in a soft screen // XXIII International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. – 2018. – C. 141–144. (НМБД?).