• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Публікації викладачів кафедри ЕОМ в 2016 році

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах):

 1. Бачинський Р.В. Організація міжрівневої взаємодії в кіберфізичних системах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2015. – № 830. – C. 3–6. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 2. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Використання інтелектуальних технологій збору даних у автономних кіберфізичних системах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2015. – № 830. – C. 7–11. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 3. Глухов В.С., Костик А.Т. Особливості виконання операції множення елементів полів Галуа GF(2m) та GF(3m) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2015. – № 830. – C. 27–33.
 4. Ігнатович А.О. Концепція застосування модифікованих блокових шифрів у телекомунікаційних середовищах кіберфізичних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 40–51. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 5. Мельник А.О. Інтеграція рівнів кіберфізичної системи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 61–67. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 6. Мельник А.О., Козак Н.Б. Підходи до програмування прискорювачів обчислень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 68–73. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 7. Мельник А.О., Цигилик Л.О., Майстренко М.В. Інструментальні засоби для дослідження характеристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу «Хамелеон» // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 74–82. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 8. Міюшкович Є.Г., Парамуд Я.С. Особливості класифікації та застосування телекомунікаційних інтерфейсів у кіберфізичних системах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 106–115. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 9. Пуйда В.Я. Реалізація алгоритму покадрового визначення координат об`єкта у монохромному відеопотоці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 136–140.
 10. Червак А.М. Адаптивний модуль ретрансляції відеопотоків реального часу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 159–163. (За іншою тематикою).
 11. Шологон О.З. Види загроз у кіберфізичних системах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 164–169. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 12. Шологон Ю.З. Вразливості апаратного забезпечення кіберфізичних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 170–177. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 13. Жолубак І.М., Костик А.Т., Глухов В.С. Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2015. – № 830. – C. 33-39.
 14. Кремінь В.Т. Підвищення завадостійкості до води в ємнісних сенсорах дотику // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2015. – № 830. – C. 52-60. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 15. Сало А.М., Кравець О.І. Методи та засоби оптимізації енергоспоживання вендингових автоматів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2015. – № 830. – C. 141-144. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 16. Глухов В.С., Костик А.Т., Шняк М.М. Особливості виконання операції множення елементів полів Галуа GF(2m) та GF(3m) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка", Серія "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". – 2015. - №826. - С. 27 - 33.
 17. Жолубак І.М., Костик А.Т., Глухов В.С. Особливості опрацювання елементів ауко мет полів Галуа на сучасній елементній базі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 33–39. (Жолубак І. М., Костик А. Т.).
 18. Червак А.М. Адаптивний модуль ретрансляції ауко метричн реального часу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2016. – № 830. – C. 159–163. (Червак А. М.).

У інших виданнях України:

 1. Глухов В.С., Еліас Р., Рахма М.К. Зменшення структурної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа // Електротехнiчнi та комп`ютернi ауко м. – Одеса. – 2016. – Т.22, № 88. – C. 323–327.

Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України:

Статті у періодичних виданнях:

 1. Anatoliy Melnyk. Cyber-Physical Systems Multilayer Platform and Research Framework // Advances in Cyber-Physical Systems.- 2016.- №1.-P.1-6. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 2. Anatoliy Melnyk, Viktor Melnyk, Liubomyr Tsyhylyk. Tasks Scaling with Chameleon© C2HDL Design Tool in Self-Configurable Computer Systems Based on Partially Reconfigurable FPGAs // Advances in Cyber-Physical Systems.- 2016.- №1.-P.31-38. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 3. Andriy Salo. Vending Cyber-Physical Systems Architecture // Advances in Cyber-Physical Systems.- 2016.- №1.-P.61-65. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 4. 2.2. Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні:
 5. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Підходи до побудови концептуальних моделей кіберфізичних систем // Кіберфізичні системи:досягнення та виклики:Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 77–82. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 6. Бочкарьов О.Ю. Організація адаптивних процесів збору інформації у мобільних кіберфізичних системах // Кіберфізичні системи:досягнення та виклики:Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 71–76. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 7. Жолубак І.М., Глухов В.С. Дослідження апаратної складності помножувачів розширених полів Галуа GF(dm) // Кіберфізичні системи:досягнення та виклики:Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 106–113. (ДБ/ Кібер, Прикладні дослідження і розробки).
 8. Мельник А. О., Майстренко М.В. Виробництво спеціалізованих процесорів як сервіс // Кіберфізичні системи:досягнення та виклики:Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 56–59. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 9. Міюшкович Є.Г., Парамуд Я.С. Деякі аспекти реалізації автономних вимірювально-обчислювальних вузлів в ethernet-орієнтованих кіберфізичних системах // Кіберфізичні системи:досягнення та виклики:Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 114–118. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 10. Олексів М.В. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в умовах європейської інтеграції України // 73-тя студентська науково-технічна конференція: Збірник тез доповідей (м. Львів, 12 жовтня 2015 р.). – 2016. – C. 216–217. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 11. Тріщ Г.М. Характеристика структурної складності модифікованих помножувачів полів Галуа // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 60–66. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 12. Сало А.М., Кравець О.І. Методи та засоби побудови програм лояльності у вендінгових кіберфізичних системах // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 103–108. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 13. Романовський О. В., Сало А.М .Технології захисту платіжних ауко метр у кiберфiзичних системах// Матеріали 18-ї Міжнародної науково-технічної ауко метри SAIT 2016, (м. Київ, 30 травня – 2 червня 2016 р). – 2016. – с. 408-410 (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 14. Бочкарьов О.Ю., Алексейчик І.П. Геоконтекстний сервіс організації доступу мобільних сутностей до стаціонарних ресурсів // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 92–99. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 15. Бочкарьов О.Ю., Бакай К.В. Контекстно-залежний програмний сервіс для користувацького контролю за виконанням завдань // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 83–91. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 16. Глухов В.С., Глухова О.В. Засоби та можливості неінвазивного контролю рівня цукру в крові хворих на діабет // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 67–70. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 17. Глухов В.С., Глухова О.В. Комп'ютерні засоби для неінвазивного визначення рівня цукру в крові хворих на діабет. // Праці 17-а міжнародно науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології» Одеса, Україна, 23—27 травня. – 2016. – C. 56–57..
 18. Глухов В.С., Еліас Р., Рахма М.К. Оцінювання часової складності помножувачів для розширених полів Галуа. // . 2-га Міжнародна науково-технічна конференція «Електротехнічні і комп'ютерні системи: теорія і практика» Елтекс-2016, м Одеса, 26-28 червня 2016 р. – 2016. – C. 34–36. .
 19. Глухов В.С., Еліас Р., Рахма М.К. Часова складність орієнтованих на виконання криптографічних перетворень в складі кіберфізичних систем помножувачів на основі модифікованих комірок Галуа // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 41–47. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 20. Глухов В.С., Жолубак І.М. Особливості побудови помножувачів елементів розширених полів Галуа у сучасних ПЛІС. // Міжнародній науково-практичній конференції Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання, 23 – 28 травня. – 2016. – C. 34–36. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 21. Глухов В.С., Жолубак І.М. Порівняння апаратних витрат помножувачів елементів розширених полів Галуа. // Праці 17-а міжнародно науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології» Одеса, Україна, 23—27 травня. – 2016. – C. 133–134. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 22. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Особливості використання ПЛІС в складі кіберфізичної системи збору наукової інформації мікросупутників // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: Матеріали другого наукового семінару(21-22 червня, 2016 Львів, Україна). – 2016. – C. 6–14. (ДБ/ Кібер, Фундаментальні дослідження).
 23. Любінський Б.Б., Гнатів Л.Б., Гладун В.Р. Застосування деяких підходів отримання даних для ауко метричних парникових газів // Дванадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН): збірник матеріалів («PSC-IMFS-12»), (Львів, 2-3 червня 2016 р.). – 2016. – C. 114–115.
 24. Marusenkova Tetyana, Yurchak Iryna, Knysh Bohdan. EEPROM/Flash-SPI Simulator for Training Students that Learn Microcontrollers Programming // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 158–160.
 25. M.S. Pasieka, Н.М. Пасєка, І.Ю. Юрчак. Analysis of Structural-Logical Models of Learning Process and Their Impact on Improving the Quality of Education in the Context of Information Technology // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – C. 140–142.
 26. Volodymyr Pikh, Yaroslav Nykolaychuk, Iryna Yurchak. The Method of Discrete Spectral Cosine Transform in Haar-Krestenson's Theoretical-Numerical Basis // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 223–228. .
 27. Oleg Riznyk, Iryna Yurchak, Oleksandr Povshuk // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 220–222.