• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Публікації викладачів кафедри ЕОМ в 2015 році

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах):

 1. Andriy Myts. Hardware-In-The-Loop Simulation of 3D Coordinates Detertmination Subsystem by Using Modified Metod of Stereopairs // Computational Problems of Electrical Engineering. – 2014. – Vol.4, № 2. – P. 29–32. (Index Copernicus International).
 2. Pasternak I., Morozov Y. Modular network interface for distributed information navigation systems // Computational Problems of Electrical Engineering. – 2014. – Vol.3, № 2. – P. 15–25. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження) (Index Copernicus International).
 3. Березко Л. О., Соколов С. Є. Особливості проектування електронної біомедичної апаратури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 10–13.
 4. Бочкарьов О. Ю., Голембо В. А. Метод координації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів на основі відкладеної у часі інформаційної взаємодії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 22–26. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 5. Глухов В. С., Тріщ Г. М. Оцінка структуної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 27–33. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 6. Ігнатович А. О. Метод адаптивної автентифікації користувачів в комп'ютерних мережах на основі біометричних даних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 78–82. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 7. Мельник А. О. Кібер-фізичні системи: проблеми створення та напрями розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 154–161 (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 8. Мороз І. В., Ваврук Є. Я. Критерії оцінки відмовостійкості систем опрацювання сигналів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 175–180. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 9. Муляревич О. В., Голембо В. А. Розробка додаткового програмного модуля з використанням методів локальної оптимізації у комп'ютерній системі для розв'язання динамічної задачі комівояжера // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 181–186(ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 10. Паралюх І. П. Швидкодіючий подільник частоти із змінним коефіцієнтом ділення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 221–225.
 11. Пуйда В. Я. Розробка структурної моделі мікропроцесорного підрегулятора // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 232–240.
 12. Сало А. М., Кравець О. І. Архітектура вендінгового автомату // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 240–246. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 13. Шологон О. З. Обчислення структурної складності помножувачів у поліноміальному базисі елементів полів Галуа GF(2 m) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 284–289(ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 14. Шологон Ю. З. Оцінка структурної складності помножувачів полів Галуа на основі елементарних перетворювачів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 806. – C. 290–296. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 15. Наконечний Р. А., Лагун І. І. Оптимізація пошуку базових малохвильових функцій з використанням генетичного алгоритму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Автоматика, вимірювання та керування". – 2015. – Т.821. – C. 30–36.

У інших виданнях України:

 1. Голембо В. А., Бочкарьов О. Ю., Ромах А. В. Рівномірний розподіл ділянки сферичної поверхні колективом автономних мобільних агентів // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2015. – Т.6, № 1. – C. 93–101. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 2. Гребеняк А. В., Голембо В. А. Чотирирівнева архітектура автономного мобільного агента для децентралізованого самоорганізованого колективу // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2015. – Т.6, № 1. – C. 86–93. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 3. Ігнатович А. О. Критерій ефективності для визначення стійкості блокових шифрів // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки. – 2015. – Т.3, № 225. – C. 233–236(ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 4. Ігнатович А. О., Павич Н. Я. Моделі підвищення ефективності та надійності блокових шифрів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2015. – № 11. – C. 101–110. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 5. Кремінь В. Т. Сигнальні перетворювачі ємнісних сенсорів на струмових конвеєрах та їх SPICE моделі // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2014. – Т.5, № 1. – C. 23–29. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 6. Кремінь В. Т. Модифікація сигнальних перетворювачів ємнісних сенсорів на струмових конвеєрах // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2015. – Т.5, № 2. – C. 12–17. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 7. Кремінь В. Т. Мультирежимний сигнальний перетворювач ємнісних сенсорів на струмовому конвеєрі // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2015. – Т.6, № 2. – C. 27–32. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 8. Кремінь В. Т. Мультифункціональні режими сигнального перетворення в ємнісних сенсорних пристроях // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2015. – Т.6, № 1. – C. 6–14. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 9. Муляревич О. В., Голембо В. А. Вирішення проблем при розв'язанні динамічної асиметричної задачі комівояжера в умовах частково невідомих вхідних даних // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2015. – Т.6, № 1. – C. 21–26. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 10. Глухов В. С., Еліас Р. Зменшення структурної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа. // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – 2015. – Т.19. – C. 222–226. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).

Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України:

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні:

 1. Бачинський Р. В. Організація міжрівневої взаємодії в кіберфізичних системах // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 16–20. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 2. Бачинський Р. В., Майстренко М. В. Деталі організації міжрівневої взаємодії в кібер-фізичних системах // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 20–24. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 3. Бочкарьов О. Ю., Голембо В. А. Використання технологій інтелектуального збору даних у кібер-фізичних системах // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 24–28. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 4. Гребеняк А. В., Голембо В. А. Аналіз та порівняння методів навігації колективу автономних мобільних агентів // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 119–124. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 5. Ігнатович А. О. Моделі застосування модифікованих блокових шифрів у кіберфізичних системах // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 144–149. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 6. Ковригіна А. О., Мельник А. О. Використання принципу готовності даних для організації взаємодії компонентів кіберфізичних систем // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 124–129. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 7. Мельник А. О. Багаторівнева базова платформа кіберфізичних систем // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 5–15. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 8. Міюшкович Є. Г., Парамуд Я. С. Телекомунікаційні інтерфейси кіберфізичних систем: концепція застосування // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 28–37. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 9. Шологон О. З. Безпека у кіберфізичних системах // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 132–138. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 10. Шологон Ю. З. Проблеми апаратного захисту у кіберфізичних системах // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 138–144. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 11. Глухов В. С., Лукенюк А. А., Шендерук С. Г. Погляд на супутникову системи збору наукової інформації як на кіберфізичну систему // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. Матеріали Першого наукового семінару (25-26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 42–50. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 12. Федів М. В., Марусенкова Т. А., Юрчак І. Ю. Підхід до портування GUI з застосунку для ПК на мікропрограму на основі emWin // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2015): матеріали XІ Міжнародної науково-технічної конференції. – 2015. – C. 66–68.
 13. Ігнатович А.О. Критерій ефективності для визначення стійкості блокових шифрів на основі внесених змін статистичних характеристик шифрованого тексту / Ігнатович А.О., Глухова О.В., Лозинський А.Я., Яремкевич Р.І. // ACIT'5. "Сучасні компютерні інформаційні технології". ТНЕУ. - Тернопіль. 22-23 травня 2015. – C. 167-168. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження).
 14. В.С. Глухов, Р. Еліас. Зменшення структурної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа. Міжнародна науково-технічна конференція «Електротехнічні та комп'ютерні системи: теорія і практика», присвячена 50-й річниці журналу «Електротехнічні та комп`ютерні системи», 20 до 24 липня 2015 року. м. Одеса, Україна: - с. 15-21.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

Статті у вітчизняних виданнях:

 1. Andriy Myts. Hardware-In-The-Loop Simulation of 3D Coordinates Detertmination Subsystem by Using Modified Metod of Stereopairs // Computational Problems of Electrical Engineering. – 2014. – Vol.4, № 2. – P. 29–32. (Index Copernicus International).
 2. Pasternak I., Morozov Y. Modular network interface for distributed information navigation systems // Computational Problems of Electrical Engineering. – 2014. – Vol.3, № 2. – P. 15–25. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження) (Index Copernicus International).

Статті у закордонних виданнях:

 1. Melnyk A. Computer Memory With Parallel Conflict-Free Sorting Network-Based Ordered Data Access. Recent Patents on Computer Science, volume 8, Issue 1, 2015, pp. 67 - 77. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження) (Index Copernicus International).
 2. Muliarevych O., Golembo V., New approaches for solving travelling salesman problems using agents swarm intelligence behavior model // European Cooperation: Scientific Approaches and Applied Technologies. - CLM Consulting Publ., Warsaw 2015, Vol 5(5). – pp. 131 - 143. (ДБ/КІБЕР, Фундаментальні дослідження) (Index Copernicus International)

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні

 1. Горман Д. О., Марусенкова Т. А., Юрчак І. Ю. Алгоритм відділення коренів поліноміальних функцій для мікроконтролерів на основі ARM // Матеріали XIII Міжнародної науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці. CADSM 2015", 24-27 лютого 2015, Львів- Поляна. – 2015. – C. 50–52. (Марусенкова Т. А.) (SciVerse SCOPUS).