• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Публікації викладачів кафедри ЕОМ в 2014 році

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах):

 1. Бачинський Р. В. Контролер керування кроковими двигунами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 3–8.
 2. Бачинський Р. В. Signalization system with remote notification and control // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2014. – № 777. – C. 3–6.
 3. Березко Л. О., Рутило Б. І. Реалізація керування багатосерверною системою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 8–12.
 4. Глухов В. С., Глухова О. В. Результати оцінки структурної складності помножувачів елементів полів Галуа // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 27–33.
 5. Добуш А. Р., Костик А. Т. Методи вбудованого контролю виконання операцій у полях Галуа для реалізації в НВІС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 22–27.
 6. Колодчак О. М. Інтелектуальний аналіз даних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 49–59.
 7. Мороз І. В. Аналітичний опис будівель за растровими зображеннями висот // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 81–89.
 8. Муляревич О. В., Голембо В. А. Імплементація методів локальної оптимізації у комп'ютерній системі для розв'язання динамічної задачі комівояжера з використанням моделі ройової поведінки агентів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". – 2013. – № 771. – C. 245–252.
 9. Олексів М. В. Дослідження коефіцієнтів рекурсії низькочастотних цифрових HIX-фільтрів, одержаних за допомогою апаратно-орієнтованого методу розрахунку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 99–105.
 10. Сало А. М. Принципи побудови вендінгової мережі з моніторингом // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 112–118.
 11. Торубка Т. В., Пуйда В. Я. Метод видалення адитивних шумів на зображеннях літальних апаратів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 131–137.
 12. Глухов В. С., Лукенюк А. А., Шендерук С. Г. Модель системи збору наукової інформації супутника "Іоносат-мікро" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі". – 2013. – № 773. – C. 33–41.

У інших виданнях України:

 1. Мельник А. О. Пам'ять із впорядкованим доступом на основі багатоблокової пам'яті з довільним доступом // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2013. – Т.4, № 4. – C. 6–15.
 2. Мельник А. О., Ваврук Є. Я. Алгоритм опису контурів об'єктів за бінарними зображеннями та його реалізація // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти. – 2014. – Т.4, № 1. – C. 6–11.
 3. Олексів М. В. Дослідження апаратно-орієнтованого методу розрахунку високочастотних цифрових НІХ фільтрів // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2014. – № 1. – C. 63–68.
 4. Пуйда В. Я., Торубка Т. В., Олексів М. В. Апаратно-програмна система покращення якості зображень з функцією виявлення літаків на зображенні // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки. – 2014. – № 1. – C. 133–139.
 5. Караченцев В. Є., Ваврук Є. Я., Максимович Я. В. Топологія комп'ютерних мереж // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2013. – № 11. – C. 24–32.
 6. Міюшкович Ю. Г., Міюшкович Є. Г. Метод редагування параметрів тестових завдань в форматі Moodle XML // Моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Т.69. – C. 173–178.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

Статті у закордонних виданнях:

 1. Мельник А. О. Computer Memory with Parallel Conflict-Free Sorting Network-Based Ordered Data Access // Recent Patents on Computer Science. – 2014. – № 7. – C. 57–64.
 2. Олексів М. В., Побуринний Т. Р. Automatic HTTP Requests Logging and Replaying Subsystem for CMS Plone // Journal of Electrical Engineering. – 2014. – Т.2, № 1. – C. 29–33.

Публікації у інших наукових закордонних виданнях (що не входять до наукометричних баз даних):

Статті у інших періодичних закордонних виданнях:

 1. Мельник А. О. An Approach and a Method of Information Processing in Computer Using Numbering of the Program Components // Journal Of Applied Computer Science. – 2013. – Т.21, № 2. – C. 57–72.

Матеріалів та тез доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном – немає.

 1. Мельник А. О., Мельник В. А. Improvement of heterogeneous systems efficiency using self-configurable FPGA-based computing // Proceedings of First Workshop on Sustainable Ultrascale Computing Systems (NESUS 2014), Porto, Portugal. – 2014. – C. 34–41.