• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96
 

Лабораторія програмних засобів

Лабораторія програмних засобів (кімн. 508, V н.к.) функціонує під керівництвом ст. викл. Кузя М.М. Вона забезпечує лабораторні практикуми таких навчальних дисциплін:

 • Основи алгоритмізації та програмування.
 • Об'єктно-орієнтоване програмування.
 • Інженерія програмного забезпечення.
 • Системне програмне забезпечення.
 • Засоби системного програмування.
 • Архітектура комп'ютерів.
 • Комп'ютерні системи.
 • Моделювання комп'ютерних систем.

Лабораторія 508-V (панорамна фотографія)
Лабораторія 508-V (оглядове відео)

На заняттях в лабораторії студенти опановують:

 • Принципи організації та структуру програмного забезпечення сучасних обчислювальних засобів.
 • Особливості організації типових структур даних в обчислювальних системах та алгоритми їх опрацювання.
 • Сучасні мови програмування низького та високого рівня і сфери їх застосування.
 • Принципи організації і функціонування операційних систем та методи і засобами розробки компонентів системних програм.
 • Сучасні технологій та інструментальні засоби розробки складних програмних систем (інженерії програмного забезпечення), уміння їх застосовувати на всіх етапах життєвого циклу розробки.

Працюючи в лабораторії, студенти набувають вмінь:

 • Використовувати сучасні інтегровані середовища розробки програмного забезпечення.
 • Вибирати технологію, мову, систему програмування та інструментальні засоби для вирішення поставлених задач.
 • Здійснювати функціональну та об'єктну декомпозицію програмної системи відповідно до обраної технології програмування.
 • Виконувати комплекс робіт зі створення програмного забезпечення на всіх етапах життєвого циклу (формування вимог, проектування, конструювання, тестування, супроводження).

У лабораторії провадиться наукова робота студентів за такими напрямами:

 • Розроблення та дослідження систем опрацювання зображень.
 • Розроблення та дослідження алгоритмів опрацювання тривимірних даних.
 • Розроблення та дослідження швидких алгоритмів опрацювання сигналів.
 • Дослідження продуктивності компонентів операційних систем.

В лабораторії 12 робочих місць, оснащених сучасними комп'ютерами з доступом до глобальних інформаційних ресурсів.

Програмне забезпечення комп'ютерів лабораторії містить MS Windows, Visual Studio, Turbo Assembler тощо.

Для розвитку лабораторії заплановано встановлення IDE Microsoft Visual Studio 2015.