• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96
 

Лабораторія технологій системного програмування

Лабораторія технологій системного програмування (кімн. 505б, V н. к.) функціонує під керівництвом ст. викл. Бочкарьова О.Ю. Вона забезпечує лабораторні практикуми таких навчальних дисциплін:

 • Системне програмування.
 • Системне програмне забезпечення.
 • Дослідження і проектування програмних систем.
 • Проектування операційних систем, утиліт і драйверів.
 • Програмування комп'ютерних мереж.
 • Технології паралельного програмування.
 • Проектування віртуальних машин.
 • Організація обчислювальних процесів у паралельних системах.
 • Технології паралельного програмування.
 • Проектування комп'ютерних засобів обробки сигналів і зображень.

Лабораторія 505б-V (панорамна фотографія)
Лабораторія 505б-V (оглядове відео)

Знання та вміння, що опановують студенти в лабораторії:

 • Базові навики програмування мовами низького та високого рівня (Assembler, C, C++, C#, Java, JavaScript та ін.), в тому числі принципи об'єктно-орієнтованого програмування та методики і технології проектування програмних систем,
 • Основні принципи системного програмування, навики роботи з системним програмним забезпеченням (в тому числі з основними підсистемами мережних ОС), знання основних технологій системного програмування,
 • Принципи створення та організації функціонування основних типів системного програмного забезпечення, операційних систем, утиліт та драйверів; способи розпаралелення програм та технології паралельного програмування; принципи проектування засобів програмної та апаратної віртуалізації.

У лабораторії провадиться наукова робота студентів за такими напрямами:

 • Дослідження та розробка алгоритмічного та програмного забезпечення автономних розподілених систем на основі принципів децентралізації та самоорганізації.
 • Дослідження методів побудови та організації функціонування адаптивного програмного забезпечення на основі методів оптимізації та навчання з підкріпленням.
 • Системне програмне забезпечення процесів моніторингу та управління комп'ютерними мережами, в тому числі мережами на основі мобільних обчислювальних пристроїв.

В лабораторії 14 робочих місць, оснащених сучасними комп'ютерами з доступом до глобальних інформаційних ресурсів.

Програмне забезпечення комп'ютерів лабораторії містить MS Windows, Visual Studio, Eclipse IDE, Oracle VM VirtualBox, Open MPI.

Для розвитку лабораторії заплановано оновлення комп'ютерного парку, придбання маршрутизатора TP-LINK TL-WR941ND та мережного накопичувача (NAS) WD Sentinel DX4000 4 TB, а також розгортання програмного забезпечення для реалізації систем розподілених обчислень та систем Cloud computing.