• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
  • (032) 258-21-96

Освітньо-наукова програма

третього (освітньо-наукового рівня вищої освіти)

За спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія"
галузі знань 12 "Інформаційні технології"

Кваліфікація: Доктор філософії з галузі "Інформаційні технології"
за спеціальністю "Комп’ютерна інженерія"