До головної Контактна інформація
українська укр english eng

Історичний шлях кафедри ЕОМ Працівники кафедри ЕОМ Підготовка фахівців напрямку Комп’ютерна інженерія Наукові дослідження, розробки, перспективи Міжнародна співпраця, спільні проекти

Базова кафедра підготовки фахівців
з комп'ютерної інженерії
у Західному регіоні України

Національний університет «Львівська політехніка»

Вісник Національного університету Львівська політехніка
ASCN щорічна міжнародна конференція

Відеопрезентація кафедри

Голембо Вадим АдольфовичГолембо Вадим Адольфович

доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

vgolembo(at)polynet.lviv.ua

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, інженер за спеціальністю "Автоматичні телемеханічні та електровимірювальні прилади та пристрої" ,1957;
 • кандидатська дисертація "Аналого-цифрові канали відбору, перетворення і обробки електричних сигналів від п'єзокварцевих та феримагнітних термочутливих елементів", Фізико-механічний інститут ім. Г.М.Карпенко АН УРСР, Львів, 1983.

Професійна діяльність:

 • 1957-1961 - інженер-дослідник КБ "Термоприлад", Львів;
 • 1961-1963 - асистент кафедри "Автоматика і телемеханіка", Львівський політехнічний інститут;
 • 1963-1989 - старший викладач кафедри ЕОМ;
 • з 1989 по даний час - доцент кафедри ЕОМ.
 • 16 років був заступником завідувача кафедри ЕОМ
 • 1988-2006 - відповідальний виконавець ( 1993-1996 рр. - науковий керівник) 8-ми держбюджетних науково-дослідних робіт, які входять в фундаментальну базову наукову тематику університету;
 • Лекційні курси "Прикладна теорія цифрових автоматів", "Захист інформації в комп'ютерних системах і мережах", "Комп'ютерні системи", " Збір, обробка та пересилання інформації в системах моніторингу та взаємодії з реальними об’єктами";
 • Керує магістерськими та дисертаційними роботами.

Декларація на честь децентралізованих комп'ютерних систем

16 тез самоочевидних тверджень, які беззаперечно доводять повну перевагу децентрализованих комп’ютерних систем над централізованими комп’ютерними системами

Наукові інтереси:

 • Дослідження  децентралізованих колективів автономних агентів-дослідників навколо зон збурень, які викликані природними, техногенними та криміногенними небезпеками, у просторі, часі та за параметрами, що вимірюються.
 • Геоінформаційні моніторингові системи на основі колективів інтелектуальних агентів-дослідників.
 • Вимірювально-обчислювальні системи та прилади різного призначення, зокрема розробка автономних буйкових станцій для дослідження Світового океану,  цифрових п'єзокварцевих термометра з роздільною здатністю 0,0001 С та інших.
 • Результати наукових досліджень доповідались на багатьох міжнародних конференціях та симпозіумах, зокрема:
  • 6th IMEKO Intern. Symposium, 1993, Belgium;
  • Intern. Conferences "Black Sea 92, 94, 97", Bulgaria;
  • XIII IMEKO World Congress, 1994, Italy;
  • XIV IMEKO WORLD Congress, 1997, Finland;
  • Oceanology International'98 " The Global Ocean", 1998, UK;
  • EUROSENSORS XII, 1998, UK;
  • Intern. Wissenschaftiliches Kolloquium, 1995, 1996, 1998, 1999 (Germany),
  • Intern. Conference "MIXDES 98,99" (Польща),
  • XV ІMEKO World Congress, 1999, Japan;
  • Advanced Computer Systems and Networks: ACSN-2003, 2005, 2007, Ukraine;
  • NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS-2007), UK.

Основні публікації:

більш як 220 наукових праць,  в т .ч. 1 монографія та 25 авторських свідоцтв та патентів України.

 • Голембо В.А., Котляров В.Л., Швецкий Б.И. Пьезокварцевые аналого-цифровые преобразователи температуры. - Львов: Вища школа, 1977.-177с.
 • Vishenchuk I., Golembo V., Kotlarov V. The ways to improve technical performances of the systems for local acquisition of hydrometeorological and ecological data.- Proc. XIII IMEKO World Congress "From measurement to innovatoin", Vol.3.-Torino, Italy, 1994, P.2077-2081.
 • Голембо В.А., Котляров В.Л. Особенности построения измерительно-вычислительных систем для исследования бассейна Черного моря. Proc. International Conference with a Workshop on Regional Co-operation  Project for Intergrated Research and Monitoring of the Black Sea "Black Sea 94", Varna, Bulgaria. 1994 – p. 3-4
 • Golembo V., Bochkariov A., Zimmermann K., New Approaches in Temperature Piezoquartz Transducers Improvement: Metrological and Operation Aspects// Proc. On CD-ROM ( ISBN 951-96042-9-4) of XIV IMEKO World Congress "New measurements - challenges and vision", Tampere, Finland, 1-6 June.- 1997 - P.1-6.
 • Golembo V., Kotlarov V., Botchkaryov A. Alternative technologies of the marine device engineering //Proc. of Oceanology International 98 " The Global Ocean", Vol 1, Brighton, UK - 1998.- P.287-295.
 • Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Мотренко А.В., Харитонов С.Ю. Новий підхід до отримання попередньої інформації про концентрацію завислих частинок //Український міжвідомчий науково-технічний збірник "Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні", випуск 33, Видавництво Державний університет "Львівська політехніка", 1998р. - С.117-120.
 • V.A. Golembo, A.U.Botchkaryov. Approaches to design the multifunctional sensor system for determination of water environment parameters. Sensors and Actuators A: Physical  vol.76.-1999.-P. 305-309.
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Система розподілених контактних вимірювань на основі автономних мобільних інтелектуальних агентів // Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи та мережі", 2001, № 437. – С.14-20
 • Мельник А.О.,Голембо В.А.,Бочкарьов О.Ю. Нові принципи побудови вимірювально-обчислювальних мереж на основі інтелектуальних агентів// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003.- №492.-с.100-106
 • Бочкарьов О.Ю. Голембо В.А., Грицуляк Т.О. Параметрична самоорганізація колективу автономних вимірювальних агентів: задача оточення зони збурень// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2004.- №523.-с.6-15
 • Бочкарев А.Ю., Голембо В.А. Самоорганизация коллектива мобильных измерительных агентов в задаче распределенных контактных измерений// Искусственный интелект,Институт проблем искусственного интелекта, Донецк.-2005.-№3.- с.723-231.
 • Melnyk A., Golembo V., Bochkaryov A., Multiagent approach to the distributed autonomous explorations // Proceedings of NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS-2007), Edinburgh, UK, 2007, p. 606-610.
 • Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Кусьпісь О.П. Проблема організації переміщення мобільного вимірювального агента у складі розподіленої системи автономних досліджень // Вимірювальна техніка та метрологія, 2007, № 67. с.78-82.

Новини

Продовжується набір

Вісник НУ "Львівська політехніка"

До 10 листопада 2016 року продовжується набір статей до Вісника Національно університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи та мережі"

Детальна інформація

СЕМІНАР МАГІСТРІВ

Сучасний стан та перспективи розвитку комп'ютерних систем та мереж

Advances in Cyber-Physical Systems

Другий науковий семінар «Кіберфізичні системи: досягнення та виклики»

73-я Студентська науково-технічна конференція

Лабораторія
Багатоагентних Систем

Викладачі кафедри

 

© ЕОМ
© Вікторія
© Програмування

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)

вул. С.Бандери, 28a, Львів-13, 79013, V навчальний корпус, кім.612,613,614. Tел. (032) 272-88-67, 258-23-15

Кафедра електронних обчислювальних машин V навчальний корпус, кім.503. Tел. (032) 258-21-96