• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
  • (032) 258-21-96

Навчальна програма

Перший (бакалаврський) рівень
Бакалавр

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія
Освітньо-професійні програми