• Львів, вул. С.Бандери 28a, кім.503
 • (032) 258-21-96

Кафедра електроних обчислювальних машин

В Україні стартувала подача електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти.

Якщо ви ще досі вагаєтесь куди подавати заяву із пріоритетом №1, послухайте запрошення колективу кафедри ЕОМ.

Обирайте спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія" у Львівській політехніці!

Базова кафедра підготовки фахівців з комп'ютерної інженерії у західному регіоні України

Національний університет «Львівська політехніка»

Читати більше

Кафедра ЕОМ, Національний університет «Львівська політехніка».

Якщо ви ще досі вагаєтесь куди подавати заяву дослухайтесь до рекомендації випускника бакалаврату ОП "Комп'ютерна інженерія" Андрія Сідлярського.

Обирайте спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія" у Львівській політехніці!

Спеціальність «Комп'ютерна інженерія»

Фахівці з названої спеціальності та відповідних їй спеціалізацій спроможні працювати на підприємствах галузі інформаційних технологій, в науково-дослідних, проектно-конструкторських, управлінських установах, займатись науковою, виробничою та підприємницькою діяльністю в таких напрямах:

 • Проектувати комп'ютерні пристрої на основі програмованих інтегральних середовищ та на основі систем на кристалі з використанням найновіших засобів високорівневого синтезу;
 • Розробляти програмні засоби на мовах програмування С, C+ +, Java та інших під операційними системами Windows, Android, Linux, Unix;
 • Проектувати кіберфізичні системи та інтелектуальні комп'ютерні засоби Інтернету речей;
 • Створювати локальні комп'ютерні мережі та забезпечувати їх інтеграцію до глобальної мережі Інтернет;
 • Розробляти програмні та апаратні засоби сучасних інтелектуальних комунікаційних технологій, в тому числі інтерфейсу людина-комп'ютер, веб-технологій, персональних цифрових асистентів та смартфонів;
 • Займатися виробництвом, супроводом та експлуатацією комп'ютерних систем та мереж, системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів;
 • Займатися веб-програмуванням, в тому числі хмарними обчисленнями, включаючи такі хмарні сервіси як програми, платформи, виробництво;
 • Проектувати високопродуктивні комп'ютерні системи та прискорювачі обчислень, в тому числі самоконфігуровні та самовідновлювані;
 • Проектувати інтелектуальні системи та системи прийняття рішень, в тому числі для керування ансамблями безпілотних апаратів, зокрема дронів, літаків, автомобілів тощо;
 • Проектувати комп'ютерні засоби штучного інтелекту, зокрема для розпізнавання та класифікації зображень, побудови тривимірних сцен тощо;
 • Створювати, використовувати та обслуговувати вбудовані комп'ютерні системи побутової техніки, приладів, засобів комп'ютерного зв'язку, систем опрацювання сигналів та зображень, розробляти оригінальне прикладне програмне забезпечення.

Після отримання кваліфікації бакалавра студенти мають можливість навчатися за програмою магістра за спеціалізаціями «Комп'ютерні системи та мережі», «Системне програмування», «Кіберфізичні системи». Випускники, що пройшли навчання за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія», користуються значним попитом на підприємствах та у науково-дослідних установах.

Найкращі студенти мають можливість проходити практику у закордонних навчальних закладах.

Підвищення наукової кваліфікації кадрів забезпечується наявними при кафедрі аспірантурою та докторантурою.

Студенти кафедри ЕОМ беруть активну участь у наукових конференціях і семінарах, є неодноразовими переможцями всеукраїнських олімпіад, що свідчить про їх фундаментальну фахову підготовку. Ґрунтовна теоретична та практична підготовка, отримані на кафедрі ЕОМ, дозволили їм успішно реалізувати себе в науці, промисловості, бізнесі, бути запрошеними на роботу на відповідальні посади у престижні фірми, зокрема: Samsung, Cypress, SoftServe, Hewlett-Packard, Siemens, та інші.

Кафедра ЕОМ традиційно забезпечує високий професійний рівень професорсько-викладацького складу. На кафедрі сформувалася та успішно розвивається потужна наукова школа. До складу колективу кафедри входять висококваліфіковані фахівці в галузі комп'ютерної інженерії, в тому числі 9 доктори наук, професори; 18 кандидатів наук, доцентів; старші викладачі, асистенти та інженери.

Кафедра активно залучає до викладацької діяльності провідних спеціалістів підприємств IT-індустрії. Студенти отримують знання з перших рук від професіоналів, щоденна практична діяльність яких полягає у вирішенні складних проблем створення комп'ютерних систем та мереж для провідних фірм.

Спектр галузі комп'ютерної інженерії є надзвичайно широким.

Це програмно-технічні засоби (апаратні, програмовні, реконфігуровні, системне та прикладне програмне забезпечення) комп'ютерів та комп'ютерних систем універсального та спеціального призначення, зокрема вбудованих і розподілених, локальних комп'ютерних мереж та глобальної мережі Інтернет, Інтернету речей та кіберфізичних систем, IT-інфраструктур, інтерфейси та протоколи взаємодії їх компонентів.

Це також методи та способи опрацювання інформації, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання високопродуктивних, паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених (енергоефективних), безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних та розумних обчислень, архітектура та організація функціонування комп'ютерів та комп'ютерних систем.

Це інформаційні процеси, технології, методи, способи та системи автоматизованого та автоматичного проектування; налагодження, виробництва й експлуатації, відповідна проектна документація, стандарти, процедури та засоби підтримки управління життєвим циклом вказаних програмно-технічних засобів.

Тому кожен зі студентів може знайти застосування власним здібностям та вподобанням. Фахівці, яких випускає кафедра електронних обчислювальних машин можуть працювати у науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, здійснювати управлінську, виробничу та підприємницьку діяльність.

Знання та практичні вміння, отримані на кафедрі ЕОМ, дозволять вам знайти гідне місце на ринку праці та одержати цікаву, перспективну і високооплачувану роботу.

Кафедра ЕОМ чекає на нових студентів напряму "Комп'ютерна інженерія".

Професорсько-викладацький склад кафедри

 • 9
  професорів
 • 18
  доцентів
 • 12
  старших викладачів
 • 5
  асистенти

Презентація наукових досліджень

 • Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Завідувач Мельник Анатолій Олексійович
 • вул. С.Бандери, 28a, Львів-13, 79013
 • V навчальний корпус, кім.503
 • Tел. (032) 258-21-96